Recoltarea Sângeroasă - Introducere

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

RECOLTAREA SÂNGEROASĂ


Raport revizuit privind acuzaţiile recoltării de organe de la practicanţii Falun Gong în China

de David Matas şi David Kilgour

31 Ianuarie 2007


Raportul este disponibil de asemenea la

http://organharvestinvestigation.net


A. INTRODUCERE
B. AFIRMAŢIILE
C. METODE DE LUCRU
D. DIFICULTĂŢi ÎN OBŢINEREA DOVEZILOR
E. METODE DE OBŢINERE A DOVEZILOR

F. ELEMENTE DE DOVADĂ ŞI CONTESTARE
a) Consideraţii generale
1) Încălcări ale drepturilor omului
2) Finanţarea sistemului de sănătate
3) Finanţarea armatei
4) Corupţia

b) Consideraţii specifice recoltării de organe
5) Dezvoltare tehnologică
6) Tratamentul prizonierilor condamnaţi la moarte
7) Donările de organe
8) Timpii de aşteptare
9) Informaţii incriminatorii pe website-uri
10) Interviuri cu pacienţii
11) Banii care urmează a fi făcuţi
12) Etica transplanturilor în China
13) Etica transplanturilor în străinătate
14) Legislaţia privitoare la transplanturi în China
15) Legislaţia privitoare la transplanturi în străinătate
16) Avertismente de călătorie
17) Produsele farmaceutice
18) Finanţarea acordată de stat în străinătate pentru îngrijirile medicale
c) Consideraţii specifice la Falun Gong
19) O ameninţare percepută
20) O politică de persecuţie
21) Incitare la ură
22) Persecuţie fizică
23) Arestări masive
24) Decese
25) Persoane neidentificate
26) Testele de sânge şi de compatibilitate a organelor
27) Sursele transplanturilor din trecut
28) Sursele transplanturilor din viitor
29) Cadavre cu organe lipsă
30) Confirmările
31) O confesiune
32) Studii coroborate
33) Răspunsurile Guvernului Chinez

G. CERCETĂRI SUPLIMENTARE
H. CONCLUZII
I. RECOMANDĂRI
a) Generalități
b) Recoltarea forțată de organe
c) Falun Gong

J. COMENTARIU
ANEXA 1. INVITAŢIE SCRISĂ DE LA CIPFG
ANEXA 2. BIOGRAFIA LUI DAVID MATAS
ANEXA 3. BIOGRAFIA LUI DAVID KILGOUR
ANEXA 4. SCRISOARE CĂTRE AMBASADA CHINEI
ANEXA 5. EXPERIENŢELE BENEFICIARILOR DE ORGANE
a) Cazul 1
b) Cazul 2
c) Cazul 3
d) Cazul 4
e) Cazul 5
f) Cazul 6
g) Cazul 7
h) Cazul 8

ANEXA 6. ETICA EFECTUĂRII CONTACTELOR CU CHINA CU PRIVIRE LA TRANSPLANTURI
ANEXA 7. DECLARAŢIILE GUVERNULUI CHINEZ
ANEXA 8. RAPORTUL POLIŢIEI EDMONTON CU PRIVIRE LA PROMOVAREA CU PREMEDITARE A URII DE CĂTRE OFICIALII CONSULATULUI CHINEZ ÎMPOTRIVA FALUN GONG
ANEXA 9. PERSECUŢIILE FIZICE ÎMPOTRIVA FALUN GONG
ANEXA 10. NUMELE CELOR DECEDAŢI
ANEXA 11: DECLARAŢIILE MARTORILOR CU PRIVIRE LA CEI NEIDENTIFICAŢI
ANEXA 12. NUMELE CELOR DISPĂRUŢI
ANEXA 13. SUPUNEREA DEŢINUŢILOR FALUN GONG LA TESTE DE SÂNGE
ANEXA 14. TRANSCRISURILE INVESTIGAŢIILOR TELEFONICE
ANEXA 15. STATISTICLE TRANSPLANTURILOR DIN CANADA, SUA ŞI JAPONIA ÎN 10 ANI
ANEXA 16. SUJIATUN
ANEXA 17. RĂSPUNSUL LUI MATAS ŞI KILGOUR LA DECLARAŢIILE GUVERNULUI CHINEZ
ANEXA 18. O CONFESIUNE
ANEXA 19. NUMĂRUL DE PRIZONIERI EXECUTAŢI ÎN CHINA ÎN FIECARE AN POTRIVIT AMNESTY INTERNAŢIONAL
ANEXA 20. CADAVRE CU ORGANE LIPSĂ


A. Introducere

Coaliţia pentru Investigarea Persecuţiei împotriva Gong în China (CIPFG) ne-a rugat să investigăm afirmaţiile privind recoltarea de organe de la practicanţii Falun Gong din China. Coaliţia este o organizaţie nonguvernamentală înregistrată în Washington, D.C. şi are un birou în Ottawa, Canada. Cererea a venit oficial într-o scrisoare pe data de 24 mai 2006 şi este anexată acestui raport.

Cererea a fost să investigăm afirmaţiile conform cărora instituţiile statului şi funcţionarii guvernului Republicii Populare Chineze prelevează organe de la practicanţii Falun Gong vii, omorând practicanţii în acest proces. Dată fiind gravitatea acestor acuzaţii cât şi angajamentul nostru pentru a respecta drepturile umane, am acceptat cererea.

David Matas este un avocat particular din Winnipeg specializat pe imigrare, refugiaţi şi drepturile internaţionale ale omului. El este implicat activ în promovarea respectului pentru drepturile omului în calitate de scriitor, conferenţiar şi membru în câteva organizaţii neguvernamentale pentru drepturile omului.

David Kilgour este un fost membru al Parlamentului şi un fost Secretar de Stat în guvernul canadian pentru probleme din regiunea Asia-Pacific. Înainte de a deveni parlamentar, el a fost procuror al Coroanei. Biografiile ambilor autori sunt anexate la acest raport.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.