Recoltarea Sângeroasă - C. Medote de lucru

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Înapoi la Cuprins

C. Medote de lucru

Noi am realizat propria anchetă, independent de Coaliţia pentru Investigarea Persecutării Falun Gong în China, de Asociaţia Falun Dafa, respectiv de orice altă organizaţie şi de orice guvern. Am încercat, fără succes, să mergem în China, dar suntem dispuşi să mergem acolo chiar şi ulterior pentru a continua investigaţia.

Când am început lucrul, nu aveam nicio preconceptie conform căreia afirmaţiile să fi fost adevărate sau false. Afirmaţiile în sine erau atât de şocante, încât erau aproape imposibil de crezut. Mai degrabă am fi preferat ca afirmaţiile să nu fie adevărate, decât ca ele să fie adevărate. Afirmaţiile, dacă sunt adevărate, reprezintă o formă dezgustătoare a maleficului care, în ciuda tuturor depravărilor pe care omenirea le-a văzut, este ceva nou pentru această planetă. Oroarea în sine ne făcea să refuzăm cu neîncredere. Dar acea neîncredere nu înseamnă că aceste afirmaţii sunt false.

Cunoaştem foarte bine afirmaţia lui Felix Frankfurter de la Curtea Supremă de Justiţie a S.U.A., pe care acesta a făcut-o în 1943 unui diplomat polonez ca şi reacţie când i s-a spus de către Jan Karski despre Holocaust. Frankfurter a spus:

“Eu nu am spus că acest tânăr minte. Am spus doar că nu am fost capabil să cred ceea ce mi-a spus. Există o diferenţă.”

După Holocaust, este imposibil să eliminăm orice formă de depravare. Dacă ceva malefic a fost săvârşit, acest lucru poate fi determinat doar luând în considerare faptele.

După publicarea primei versiuni a raportului nostru, pe 7 iulie 2006 în Ottawa, am călătorit mult, făcând public raportul şi promovând recomandările acestuia. Pe parcursul călătoriilor noastre şi datorită publicităţii făcute primei versiuni a raportului, am obţinut informaţii adiţionale substanţiale. Această a doua versiune încorporează aceste informaţii noi.

Nimic din ceea ce am descoperit ulterior nu ne-a zguduit convingerea în concluziile noastre iniţiale. Mai mult, o mare parte din ceea ce am descoperit mai târziu a întărit această convingere. Credem că această versiune prezintă dovezi chiar mai convingătoare pentru concluziile noastre, decât cele prezentate în prima versiune.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.