Recoltarea Sângeroasă - F.b.17 - Produsele farmaceutice

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Înapoi la Cuprins

17) Produsele farmaceutice

Operaţiile de transplant de organe se bazează pe medicamente imunosupresoare. China importă aceste medicamente de la marile companii farmaceutice.

Operaţia de transplant necesita potrivirea atât a ţesutului cât şi a grupei sanguine pentru ca transplantul să reuşească. Dezvoltarea medicamentelor imunosupresoare a permis ca operaţiile de transplant să ocolească nevoia compatibilităţii de ţesut. Efectuarea transplantului de la un donator la un beneficiar între care nu există compatibilitate de ţesut este posibilă cu ajutorul masiv al medicamentelor imunosupresoare. Este esenţială doar potrivirea grupei sanguine. Compatibilitatea de ţesut este preferabilă pentru a evita dependenţa de medicamentele imunosupresoare, dar nu mai este esenţială. Sistemul medical chinez se bazează foarte mult pe medicamentele imunosupresoare.

Companiile farmaceutice internaţionale se comportă faţă de sistemul de transplant din China în acelaşi mod precum o face toată lumea. Ei nu pun întrebări. Ei nu ştiu dacă medicamentele lor sunt sau nu folosite de beneficiari care au primit organele de la donatori prizonieri involuntari.

Multe ţări au proceduri cu privire la controlul exporturilor, interzicând complet exportul unor produse şi cerând permisiunea statului pentru exportul altor produse. Dar niciun stat, din câte ştim, nu interzice exportul către China a medicamentelor imunosupresoare folosite pentru pacienţii cărora li se fac transplanturi de organe.

De exemplu, Legea Canadiană a Procedurilor pentru Export şi Import prevede:

"Nicio persoană nu trebuie să exporte sau să încerce să exporte orice bunuri incluse în Lista de Control al Exporturilor sau orice alte bunuri către orice ţară inclusă în Lista de Control Zonal, exceptând cazul în care acest lucru se face sub autoritatea unui permis de export eliberat în conformitate cu prezenta lege."[26]

Dar imunosupresoarele folosite la transplanturile de organe nu sunt incluse în Lista de Control Zonal pentru China.
Referinţe:


[144]˚ Section 13.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.