Practicantul Xin Minduo şi soţia lui au fost condamnaţi în secret la treisprezece ani de închisoare

În 12 decembrie 2005, Xin Mindo şi soţia lui Bao Juncen au fost puşi în faţa judecătorului pentru a doua oară. Dar după audiere, curtea s-a suspendat fără să anunţe vre-un verdict. De fapt cu două zile înainte sentinţa a fost deja dată în secret. Cuplul trebuia să primească, în tribunal, o sentinţă de treisprezece ani de închisoare.

Totul a început pe 3 august 2005, când practicantul Dafa, Xin Minduo, a fost arestat în timp ce mergea pe stradă şi în acelaşi timp soţia lui Bao Jucen a fost de asemenea arestată în timp ce îşi vizita vecinul. De fapt, ei au fost arestaţi ilegal de către personalul biroului securităţii naţionale.

În timpul primei sesiuni de judecată, datorită lipsei de dovezi oferite de către „Districtul pentru examinare al curţii”, curtea intermediară a respins cazul şi a trimis cuplul înapoi la biroul securităţii naţionale.

Nemulţumiţi de rezultat, în 25 noiembrie, 2005, biroul securităţii naţionale a reînnoit cazul împotriva lui Xin Minduo la „Districtul pentru examinare a curţii” cu câteva materiale Falun Dafa ca şi dovadă. Abia în 26 decembrie a reuşit să găsească suficiente „dovezi” pentru ai persecuta pe Xin şi pe soţia lui.

În timpul audienţei din 12 decembrie, 2005, aproape fiecare firmă de avocaţi din oraşul Panjin a trimis un reprezentant. În afara avocatului apărării, au mai fost prezenţi nouă avocaţi ca şi observatori. Cazul a fost în favoarea acuzatului şi avocatul apărării a formulat atât de frumos argumentele încât toată lumea a aplaudat. La intrare un ofiţer de poliţie a fost auzit când şoptea: „Nu are rost să aperi acuzatul. Sentinţa a fost deja aprobată cu două zile înainte.”

În final curtea a suspendat şedinţa în grabă şi verdictul nu a fost anunţat.

În timpul şedinţei, procurorul a cerut să fie prezenţi şase martori. Cu excepţia dnei Yuan Huaying care a avut ceva legătură cu cazul, ceilalţi cinci nu au avut nimic de a face cu acest caz. În orice caz, nici unul din martori nu a venit în ziua stabilită. În mod similar cu prima şedinţă de tribunal şi această sesiune din 12 septembrie 2005, s-a terminat sinistru. Curtea a respins cererea procurorului pentru a rechema martorii.

În timp ce s-au pregătit pentru acest caz, avocatul apărării şi familia lui apropiată au fost în continuu ameninţaţi şi hărţuiţi. În 27 noiembrie 2005, după ce au cerut eliberarea lui Xin şi Bao, membri familiei avocatului au fost ameninţaţi. Xu Hao, ofiţerul securităţii naţionale a spus: „Mai devreme sau mai târziu vă prindem pe toţi şi vă închidem.”

După audienţă la tribunal, personalul biroului securităţii naţionale din oraşul Panjin au spus că ei îi „vor aranja” pe cei doi avocaţi care au luat apărarea practicanţilor Falun Gong în formă de răzbunare pentru că iau făcut să piardă la tribunal.

---

Următoarele persoane au fost implicate în conspiraţia celor două cazuri din 12 septembrie şi din 12 decembrie 2005:
Liu Desheng, secretar în comitetul oficiului de legislaţie din oraşul Panjin: 86-427-2839771 (Fax)
Zhu Fuqi, ofiţerul şef, al tribunalului intermediar al oraşului Panjin: 86-427-2825999 (Fax)
Li Changjun, magistrat, tribunalul intermediar al oraşului Panjin
Xing Daien, judecătorul şef, tribunalul intermediar al oraşului Panjin
Dna Ma Li, judecător adjunct, tribunalul intermediar al oraşului Panjin, procuror (în data de 12 septembrie 2005)
Zhou Liming (colegul de şcoală a lui Ma Li), procuror (în data de 12 decembrie 2005)
Pei Guangyan, reclamant, curtea pentru examinare Xingqu
Wang Jianbo, înlocuitor pentru reclamant, (12 decembrie 2005)
Chang Xilin, şefului, biroului public pentru reclamaţii,
Wan, secretar, biroul districtului comitetului legislativ Xinlongtai
Chen şi Chen Zheng, secretari asistenţi, biroul districtului legislativ Xinlongtai


Articolul originar în limba chineză este disponibilă la adresa:
http://minghui.ca/mh/articles/2006/1/17/118858.html

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.