Povestiri din China antică: Virtuosul general Jia Wang

Potrivit marelui istoric Zi Zhi Tong Jian, în timpul dinastiei Sui, a trăit un ofiţer de armată numit Jia Wang, din provincia Qi. El primi ordin să conducă gărzile ce escortau, spre capitală, pe Can Li şi alţi 70 de criminali.Toţi deţinuţii erau legaţi cu lanţuri. Ei escaladară munţi şi traversară râuri. După nenumărate încercări, în sfârşit, ajunseră într-un oraş numit Niao Yang. Acolo, Jia Wang le-a ordonat să se oprească, ca să se odihnească puţin. Deţinuţii, în grupuri de câte doi sau trei, se întinseră pe marginile unui drum lateral. Toţi se plângeau de greutăţile pe care le înduraseră. Gărzile care îi escortau erau, de asemenea, extenuaţi. Jia Wang îi privea şi nu mai putea să le îndure suferinţele. Îi adună pe toţi şi le zise: “Voi meritaţi pedeapsa, căci aţi încălcat legea ţării, dar oamenii care vă păzesc sunt nevinovaţi. Ei suferă aceleaşi greutăţi ca şi voi. Nu vă e ruşine?”

Cuvintele lui Jia Wang îi făcură pe deţinuţi să fie atât de ruşinaţi încât nu mai îndrăzniră să ridice capul. Jia Wang ordonă să le fie scoase lanţurile şi îi lăsă pe paznici să se întoarcă acasă. Jia Wang îi spuse lui Can Li şi celorlalţi deţinuţi: “Acum n-o să mai aveţi de îndurat greutatea lanţurilor şi paznicii nu va mai fi nevoie să vă urmeze, îndurând aceste încercări. Trebuie să vă duceţi în capitală singuri, dar trebuie să fiţi acolo la data stabilită, altfel, va trebui să mor pentru voi.”

Can Li şi ceilalţi criminali fură impresionaţi de sinceritatea lui Jia Wang. Ei spuseră toţi: ”Vă rugăm să nu vă faceţi griji. Aţi avut grijă de noi, aţi avut încredere în noi, nu ne vom încălca promisiunea. Cel ce îi va face vreun rău lui Jia Wang va muri de o moarte groaznică.”

Data stabilită sosi. Toţi criminalii ajunseră la timp, fără să fi fost măcar un singur fugar.

Când Împăratul Jian Yang auzi această poveste, fu foarte surprins. El îl convocă pe Jia Wang şi îl felicită pentru ceea ce făcuse. Îi adună, de asemenea, şi pe deţinuţi, soţiile şi copiii lor. Dădu o sărbătoare în cinstea lor şi le iertă crimele săvârşite. Împăratul dădu şi un decret: “Toţi ofiţerii guvernamentali trebuie să urmeze exemplul lui Jia Wang, cu scopul de a determina poporul de rând să se poarte virtuos. Poporul de rând trebuia să se poarte ca şi Can Li şi ceilalţi, persoanele rele să devină bune. Dacă asta se va întâmpla, lumea va fi mai paşnică şi va veni, cu siguranţă, o zi în care nu vor mai fi deloc crime.”


Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.