România: Comunicat SIRDO privind amânarea protestului din 29 aprilie în Bucureşti


Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului – SIRDO , ONG cu statut SPECIAL Consultativ ECOSOC (Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite) şi cu Statut de Asociat Gradul 1 DPI (Departamentul de Informaţii Publice al Naţiunilor Unite)
şi

Asociaţia de Qigong FALUN DAFA ROMÂNIA
(bazată pe natura fundamentală a universului exprimată prin
Adevăr – Compasiune – Toleranţă)

Au iniţiat, printr-un acord de principiu, începând cu anul 2004 proiectul de susţinere a acţiunilor de protecţie şi promovare a drepturilor şi libertăţilor practicanţilor Falun Gong din România care urmează calea metodelor cu rădăcini în spiritualitatea Chinei antice.

Acţiunile declanşate în instanţele de judecată naţionale, cererile înaintate Consiliului Naţional Român pentru Combaterea Discriminării, autorităţilor locale şi centrale din România precum şi Memoriul supus atenţiei Comisiei ONU a Drepturilor Omului - Sesiunea 61 (E/CN.4/2005/NGO/87 – Memoriu SIRDO) au avut drept rezultat emiterea unor hotărâri definitive şi irevocabile şi implicit dezamorsarea tensiunilor create de autorităţile române în privinţa recunoaşterii dreptului neîngrădit al practicanţilor Falun Gong la libera exprimare şi ne-discriminare.

În mod surprinzător, în cadrul Şedinţei Comisiei de Analiză şi Avizare a cererilor privind adunările publice din data de 30.03.2006 autorităţile române reprezentate prin Primăria Municipiului Bucureşti, au decis reprogramarea manifestării paşnice pe care SIRDO şi Falun Dafa România intenţionau să o organizeze pentru susţinerea drepturilor practicanţilor Falun Gong incluzând şi protestul faţă de gravele încălcări ale drepturilor omului în China sancţionate în prezent de comunitatea internaţională (E/CN.4/2006/6/Add.6 – Raportul Raportorului Special ONU pentru probleme de tortură şi tratamente crude, inumane ori tratamente şi pedepse degradante).


Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Bucureşti a condiţionat realizarea acestei manifestări solicitând:

1) prezentarea statului SIRDO care ar trebui să conţină în mod obligatoriu prevederi legate de iniţierea unor acţiuni care depăşesc problematica drepturilor omului din România pentru a nu se ajunge la interpretarea de ofensă adusă altui stat şi afectarea relaţiilor bilaterale, şi
2) întâlnirea cu reprezentanţii Ambasadei Chinei la Bucureşti care fuseseră deja informaţi şi consultaţi în privinţa avizului ce urma a fi dat şi îşi exprimaseră prin fax dezacordul faţă de aprobarea desfăşurării acestei manifestări,


Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului – SIRDO
şi
Asociaţia de Qigong FALUN DAFA ROMÂNIA

Aduc la cunoştinţă celor interesaţi următoarele:

* Prin argumentele invocate de Primăria Municipiului Bucureşti, în adresa Nr.1466/6/30.03.2006, în vederea reprogramării manifestării solicitate iniţial pentru data de 31.03.2006 de organizaţiile partenere în iniţiativa de susţinere a drepturilor practicanţilor Falun Gong din întreaga lume şi condamnarea încălcărilor drepturilor omului în China, iniţiativa care îşi găseşte suport în planul instrumentelor internaţionale dar şi în acţiunile societăţii civile din toate ţările democratice,

Statul Român se face răspunzător de:

(i) Ignorarea caracterului universal al drepturilor omului prin invocarea unor elemente tradiţionale raportate la interese specifice şi măsuri restrictive;

(ii) Ignorarea prevederilor constituţionale privind superioritatea instrumentelor internaţionale la care România este parte faţă de legislaţia internă;

(iii) Ignorarea prevederilor conţinute în UN Declaration on Human Rights Defenders, adoptată de UN General Assembly la data de 9 decembrie 1998, cu caracter de obligativitate pentru statele membre ONU şi care prevede: „Orice persoană are dreptul individual sau în asociere cu alte persoane, de a promova şi a milita pentru protecţia şi realizarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale la nivel naţional şi internaţional” (art.1);”Statul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecţie prin autorităţi competente pentru oricine, individ sau în asociere cu alţii, împotriva oricăror violenţe, ameninţări, răzbunări, discriminări nefavorabile de facto şi de jure, presiuni sau alte acţiuni cu caracter arbitrar cu consecinţe asupra exercitării drepturilor legitime ale persoanei (ea/el) a drepturilor la care face referire prezenta Declaraţie” (art.12-2). ”Pentru scopul promovării şi protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, individuale sau în asociere cu alţii, la nivel naţional sau internaţional, orice persoană are următoarele drepturi: (a) Să fie parte individual sau în asociere la manifestări paşnice; (b) Să organizeze în mod individual sau participativ în organizaţii neguvernamentale, asociaţii sau grupuri; (c) Să comunice cu organizaţii neguvernamentale sau organizaţii interguvernamentale” (art.5)


* Societatea Independenta Romana a Drepturilor Omului – SIRDO
organizaţie neguvernamentală cu personalitate juridică în conformitate cu Hotărârea Judecătorească nr.1783/25 iunie 1990 are drept scop statutar şi vocaţional protecţia şi promovarea drepturilor omului aşa cum sunt acestea enunţate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi alte acte internaţionale cu vocaţie de universalitate, Constituţia României şi legile interne.

* Asociaţia de Qigong FALUN DAFA ROMÂNIA
este o organizaţie neguvernamentală înregistrată legal de autorităţile române la data de 18 Februarie 2003 sub nr. 177, având drept scop atât promovarea şi transmiterea principiilor Adevăr-Compasiune-Toleranţă, a exerciţiilor fizice ce constituie FALUN DAFA (numită şi FALUN GONG), pentru îmbunătăţirea sănătăţii spiritului, minţii şi a corpului, cât şi apărarea drepturilor tuturor practicanţilor de FALUN DAFA din ţară şi străinătate.


Bucureşti 27.04.2006Anexăm prezentului Comunicat, copie a răspunsului primit din partea Primăriei Municipiului Bucureşti, adresa nr. 1466/6/30.03.2006

NR.1466/6/30.03.2006


CATRE SOCIETATEA INDEPENDENTA ROMANA A DREPTURILOR OMULUI
-SIRDO-


Referitor la cererea dvs. Inregistrata la Cabinet secretar si cu nr.1466/6/28.03.2006, prin care instiintati Primaria municipiului Bucuresti cu privire la organizarea unei adunari publice de protest fata de gravele incalcari ale drepturilor omului in China in data de 31 martie 2006, intre orele 11,00 – 15,00 in Piata Universitatii (zona Fantani) va facem cunoscut urmatoarele:

Intrucat, la adresa dvs nu au fost anexate documente justificative cu privire la infiintarea si functionarea legala a SIRDO si urmare discutiilor purtate in cadrul sedintei Comisiei de analiza si avizare a cererilor privind adunarile publice, actiunea dvs programata sa desfasoare pe data de 31.03.2006, nu poate fi avizata, urmand a se reprograma pentru o data ulterioara functie de intalnirea cu reprezentanti ai Ambasadei China la Bucuresti si prezentarea Statutului SIRDO, astfel cum s-a convenit de comun acord.

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


DUMITRU STANESCU


Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.