Scrisoarea Asociaţiei Europene Falun Dafa pentru sprijinirea Rezoluţiei Consiliului Europei

Geneva, 23 ianuarie 2006

Către Dl. René van der Linden, Preşedintele Adunării Generale a Parlamentului

Dragă Domnule van der Linden,

Prin această scrisoare ne exprimăm puternicul nostru sprijin pentru ca rezoluţia de condamnare a crimelor regimului totalitar comunist să fie susţinută în PACE1.

Fiind cel mai mare grup ce suferă datorită persecuţiei regimului comunist din China, suntem familiari cu crimele comunismului dictatorial menţionate în raportul domnului Göran Lindblad. Uciderile, torturile, lagărele de muncă, spălarea creierului şi teroarea psihologică, toate au fost folosite asupra practicanţilor Falun Gong în China cu scopul de a transforma oamenii în roboţi comunişti.

Urmărind teoria luptei de clasă şi dictatura proletară, toate regimurile comuniste, indiferent când şi unde, sunt violente şi malefice. Mai întâi, aceste regimuri s-au opus naturii umane bune prin eliminarea tuturor sistemelor spirituale şi credinţelor religioase. Au distrus valorile morale şi conştiinţa până la un punct la care oamenii, fără ezitare, pot persecuta şi trăda chiar şi membrii propriilor lor familii. Sunt multe astfel de exemple în Europa şi aceasta încă se mai întâmplă în China contemporană. Teoria luptei de clasă înseamnă că nimeni, indiferent de clasa de care aparţin, nu se poate simţi în siguranţă. Cu toţii trăiesc într-o frică constantă de a fi următoarea victimă. Bine-înţeles că nu ne putem aştepta la drepturi ale omului sau reguli impuse de lege.

„Persecuţia împotriva Falun Gong este una din marile tragedii ale omenirii“, a spus faimosul avocat, apărător a drepturilor omului în China, dl. Gao Zhisheng. Dl Gao a luptat pentru drepturile omului a celor persecutaţi pentru credinţa lor şi acum se luptă pentru propriul său drept de a supravieţui sub conducerea regimului comunist, generând acţiuni urgente pentru salvarea sa de către Amnesty Internaţional (vă rugăm să vedeţi raportul de investigare a persecuţiei Falun Gong, scris de dl. Gao).

Noi credem că este necesar să condamnăm oficial aceste crime nemiloase împotriva drepturilor omului astfel încât tinerii din zilele noastre şi generaţiile viitoare să le respingă. Acest regim comunist totalitar poate fi trimis în judecată. În acest mod, putem preveni să se manifeste din nou crime similare. Milioane de oameni sub regimul totalitar comunist şi-au pierdut vieţile în condiţii inumane; familiile lor încă mai aşteaptă această recunoaştere şi o dovadă de compătimire.

Sperăm ca statele membre şi Consiliul Europei, susţinând principiile legii şi respectând drepturile omului, vor lua o poziţie clară împotriva crimelor comise de regimurile totalitare comuniste. Din perspectiva valorilor morale şi compasiunii, Europa va arăta suportul şi simpatia pentru sutele de milioane de oameni ce au suferit sau încă mai suferă sub dictatura comunistă în întreaga lume.

Cu sinceritate,
În numele Asociaţiei Europene Falun Dafa

1. Parliamentary Assembly of the Council of Europe – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Acest articol este disponibil şi în limba engleză la adresa:
http://www.clearharmony.net/articles/200601/31221.html

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.