Consiliul Europei aprobă hotărârea pentru „Condamnarea a crimelor regimurilor totalitare comuniste”

În 25 ianuarie 2006, la şedinţa de parlament din Strassbourg, Franţa, Consiliul Europei a aprobat hotărârea de condamnare a crimelor comise de regimurile totalitare comuniste. Consiliul Europei a accentuat că hotărârea are o aplicabilitate practică.

Consiliul Europei aprobă hotărârea pentru „Condamnarea crimelor regimurilor totalitare comuniste”

Conform raportului dat de VOA, în 27 ianuarie 2006, adunarea parlamentară al Consiliului Europei (PACE), care uneşte parlamentari din 46 de ţări europene, a aprobat pentru prima dată hotărârea prin care condamnă puternic crimele comise de regimurile totalitare comuniste. Această condamnare de către Europa împotriva crimelor regimurilor totalitare este similară cu condamnarea regimului Nazist [la Nuremburg] în urmă cu jumătate de secol.

Hotărârea solicită ţărilor comuniste Est Europene să îşi modifice cărţile şcolare şi să construiască monumente victimelor regimurilor totalitare comuniste.

Hotărârea a fost adoptată datorită raportului „Nevoia pentru condamnare internaţională a crimelor regimurilor totalitare comuniste” scris de Göran Lindblad, membru delegat al Parlamentului Suedez la Consiliul Europei. Textul complet al hotărârii poate fi citit la adresa: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/Eres1481.htm

Raportul enumeră crime ale regimurilor totalitare comuniste

Raportul enumeră crimele comise de regimurile totalitare comuniste şi arată că dictatura comunistă a fost caracterizată de o violare masivă a drepturilor omului încă din momentul formării acestuia. Pentru a obţine şi menţine puterea, regimurile comuniste nu s-au rezumat la asasinări individuale şi la masacre locale, ei au integrat activităţile criminale în sistemul de conducere. Când s-a ivit nevoia, regimurile comuniste au recurs la teroare pentru a-şi menţine puterea cum s-a văzut în Cehoslovachia în 1968, Polonia în 1971, 1976 şi 1981 sau în China în 1989.

Consiliul Europei a menţionat în hotărâre că crimele comise de regimurile totalitare comuniste diferă în funcţie de cultură, ţară şi perioada istorică şi au inclus asasinări şi execuţii individuale şi colective, în lagăre de concentrare, foamete, deportare, tortură, sclavie, persecuţii împotriva minorităţilor etnice şi oamenilor cu credinţe religioase. Au încălcat dreptul la libertatea credinţei, libertatea gândirii, libertatea expresiei şi libertatea presei.

Victimele din China depăşesc numărul total de victime din toate celelalte ţări adunate

Conform estimărilor, numărul victimelor datorate regimurilor totalitare comuniste se împarte pe ţări şi regiuni în felul următor: Uniunea Sovietică 20 de milioane de victime, China 65 de milioane de victime, Vietnam 1 milion de victime, North Korea 2 milioane de victime, Cambogia 2 milioane de victime, Europa de Est: 1 milion de victime, America Latină 150 000 de victime, Africa 1.7 milioane de victime, Afghanistan 1.5 milioane de victime.

Raportul subliniază că au trecut 15 ani de la prăbuşirea Uniunii Sovietice şi sfârşitul războiului rece şi că expunerea numeroaselor arhive ilustrate arată că nu există o diferenţă esenţială între comunism şi Nazism. Ambele ideologii proclamă stabilirea societăţii „perfecte” şi nevoia de a elimina brutal toate obstacolele. Ambele regimuri totalitare adoptă metode similare pentru a menţine puterea, de exemplu, organizarea grupurilor de tineret, introducerea propagandei ideologice în şcoli, implementarea controlului militar în societate, cultul de venerare a conducătorilor, interzicerea şi înăbuşirea libertăţii de expresie şi persecuţia folosind toate mijloacele posibile împotriva oponenţilor.

Autorul raportului, Göran Lindblad, a menţionat în mod specific caracteristica socială a regimului totalitar în cuvântarea sa din timpul dezbaterii hotărârii la PACE. El a spus că sub un regim totalitar, drepturile şi valorile individuale sunt inexistente. „Dacă am fi în momentul actual într-o societate totalitară, această dezbatere ar fi imposibilă”. Toate societăţile aflate sub controlul regimurilor totalitare se află sub teroare. În asemenea societăţi, indivizii nu îşi pot exprima liber gândurile, pentru că ei ştiu că vor fi pedepsiţi dacă fac acest lucru.

Condamnarea crimelor regimurilor totalitare are şi un sens practic

Hotărârea care condamnă crimele regimurilor totalitare aprobat la PACE a accentuat în mod special semnificaţia ei practică, pentru că „regimurile comuniste încă sunt active în câteva ţări din lume şi că aceste regimuri încă mai comit crime .”

Göran Lindblad a spus că un asemenea fenomen există încă astăzi în China şi este condus de regimul totalitar comunist. Regimul adoptă metode severe pentru a înfrunta disidenţi cum ar fi practicanţii Falun Gong sau persoanele cu credinţă religioasă.

Göran Lindblad a evidenţiat că în momentul în care mai mulţi oameni devin oponenţii acestui regim, când grupul de disidenţi politici devine mai mare, acesta indică faptul că rezistenţa împotriva regimului devine puternică. Aceasta este un fenomen bun.

Retrospectiva minuţioasă a crimelor regimurilor totalitare comuniste

Cum acest an marchează aniversarea a 15 ani de la prăbuşirea regimurilor totalitare comuniste din Europa de Est, Consiliul Europei este de părere că aceasta este o oportunitate bună pentru a face o retrospectivă minuţioasă a crimelor regimurilor totalitare comuniste. Înainte de asta, comunitatea internaţională nu a făcut niciodată o retrospectivă colectivă minuţioasă pentru investigarea crimelor în numele luptei de clasă şi al dictaturii proletariatului, respectiv, comunitatea internaţională nu a făcut public o condamnare a crimelor regimurilor totalitare comuniste aşa cum a făcut împotriva crimelor Naziste. Drept urmare, publicul nu are cunoştinţe suficiente în înţelegerea acestor crime şi câteva partide comuniste care nu au examinat încă crimele lor istorice încă sunt legale în câteva ţări.

Consiliul Europei este de părere că clarificarea istoriei este o premisă obligatorie în a preveni ca istoria să se repete şi condamnarea publică este o referinţă pentru partidele comuniste în era post-comunistă. Hotărârea cere oferirea unor reparări morale pentru victimele care au suferit datorită regimurilor comuniste şi familiilor lor. De asemenea cere ţărilor Est Europene să îşi modifice cărţile şcolare şi să facă monumente pentru victimele regimurilor totalitare comuniste.


Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.