Turcia: Falun Dafa este adânc înrădăcinată în Turcia

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Stând între Europa şi Asia, Turcia este situată la punctul de legătură a Mării Egee, Mării Mediterane şi Mării Negre. O asemenea poziţionare geografică unică face din Turcia un creuzet cu variate grupuri etnice şi culturale. „Turcia” înseamnă „ţara celor bravi”. Istoric, Turcia are o cultură splendidă de-a lungul a treisprezece perioade istorice diferite. Până în această zi, această ţară încă mai este privită ca „leagănul civilizaţiei”.

Falun Dafa a fost introdusă oficial în Turcia în 1999. În ultimii câţiva ani, în ciuda rezistenţei puternice din partea religiei indigene, care a pus piedici în răspândirea Falun Gong, mulţi oameni cu relaţie predestinată au obţinut Fa şi au început cultivarea. Au fost multe poveşti de cultivare pline de mister şi miracole.

Practicarea exerciţiilor Falun Gong în Turcia


O practicantă Falun Gong a fost bolnavă de sinuzită încă din copilărie. Cum boala îi afecta irigarea cu sânge a creierului, ea a suferit de dureri de cap mai bine de douăzeci de ani. Vizitele la spital, razele X, injecţiile şi medicamentele au făcut parte din rutina cu care a crescut. În primăvara lui 2003, a întâlnit din întâmplare în parc câţiva practicanţi Falun Gong care făceau exerciţiile. Încă de atunci s-a alăturat grupului care practica în parc.

După ce a aflat că au apărut primele traduceri în limba turcă a Zhuan Falun şi a Marii Căi de Desăvârşire Falun Dafa, a insistat să le citească imediat. Un miracol s-a întâmplat când citea Zhuan Falun cu ardoare – şi-a simţit nasul deblocându-se uşor şi durerea de cap micşorându-se de la zi la zi. Când a terminat de citit Zhuan Falun nasul care a făcut-o să sufere timp de douăzeci de ani era complet curat. Durerile de cap de asemenea dispăruseră. Necrezând în acest miracol, familia ei a dus-o la spital pentru verificare. Rezultatele i-au surprins şi pe medicii care o cunoşteau de atât de mulţi ani. Când au întrebat ce medicament minune a vindecat-o, ea a spus „A fost Falun Gong”.

Sunt multe exemple ca acestea unde bolile au fost vindecate drept urmare a practicării Falun Gong. Chiar mai mult, aproape fiecare practicant Falun Gong din Turcia are experienţe extraordinare în cultivare. Prin intermediul traducerii Zhuan Falun, vederea unui practicant miop a revenit la normal şi de atunci nu a mai purtat ochelari. Un practicant analfabet senior pe la şaptezeci de ani a reuşit să citească întreaga carte Zhuan Falun într-un an. Pentru mulţi, Falun Gong le-a adus vieţi noi, le-a elevat moralitatea şi le-a relevat adevăratul sens al vieţii.

În ultimii câţiva ani atât practicanţii Falun Gong veterani cât şi cei noi, au făcut multe eforturi pentru a clarifica adevărul despre persecuţia brutală a Partidul Comunist Chinez (PCC) asupra Falun Gong la variate agenţii guvernamentale turceşti.

În iulie 2001 un practicant chinez care a fost în Turcia pentru cel puţin un an şi care nu cunoştea bine limba turcă, a aflat că un număr de oficialităţi din PCC vor vizita Turcia. În acel moment nu mai era nici un alt practicant în acel oraş; s-a dus singură la puterea legislativă supremă a Turciei, Marea Adunare Naţională. Poate sinceritatea ei a impresionat personalul de acolo; preşedintele Consiliului pentru Drepturile Omului de la Marea Adunare Naţională a primit-o personal. Chiar mai mult, preşedintele a vorbit cu ea mai mult de jumătate de oră ascultând atent declaraţia ei despre persecuţia Falun Gong din China. Cu ajutorul acestui preşedinte, unul din cele mai mari ziare turc, National Daily, a publicat un raport în ziua următoare intitulat „Adevărul despre Falun Gong”. Articolul a vorbit despre beneficiile Falun Gong asupra minţii şi corpului şi despre popularitatea sa în numeroase ţări. Raportul a vorbit clar şi tare despre persecuţia Falun Gong în China. Mai târziu acest articol a fost retipărit în multe alte ziare şi a oprit pentru moment calomniile PCC-ului împotriva Falun Gong.

O secvenţă dintr-un raport TV despre Falun

La sfârşitul lui septembrie 2005, împreună cu multe organizaţii ale Naţiunilor Unite, Conferinţa Internaţională Locală Guvernamentală pentru Pace a fost ţinută în Cappadocia, Turcia. Peste 1200 de oameni au participat la conferinţă, inclusiv mulţi oficiali ai Naţiunilor Unite, şefi ai guvernelor locale din patruzeci şi cinci de state şi regiuni, reprezentanţi ai de organizaţii non-guvernamentale şi oficiali din multe provincii şi oraşe turce. După aflarea veştilor despre conferinţă, trei practicanţi Falun Gong cu reşedinţa în Turcia au străbătut câteva sute de kilometri peste noapte până la locul de întâlnire al conferinţei. Dar, fără invitaţie la conferinţă, membrii echipei de securitate nu i-au fost lăsaţi să intre la locul de întâlnire. Fără a fi descurajaţi, cei trei practicanţi au clarificat adevărul fiecărui membru în parte. Mişcaţi de eforturile şi perseverenţa lor, membrii conferinţei au făcut o excepţie şi au permis practicanţilor să participe la întâlnire.

Practicanţi participând la o conferinţă UN pentru a vorbi cu oamenii despre persecuţie

În timpul conferinţei, practicanţii Falun Gong au intrat în contact cu mulţi alţi participanţi inclusiv oficiali UN, spunându-le adevărul despre brutala persecuţie asupra Falun Gong din China. Ei de asemenea au distribuit materiale introductive despre Falun Gong (materiale scrise, CD-uri video şi fluturaşi). Aproape toţi participanţii conferinţei, oficiali UN şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, au condamnat brutalitatea PCC-ului şi şi-au exprimat îngrijorarea pentru persecuţia suferită de practicanţii Falun Gong din China. Prin spunerea adevărului la o conferinţă internaţională de mare amploare, practicanţii au ajutat participanţii de la conferinţă să înţeleagă genocidul împotriva practicanţilor Falun Gong din China. Între timp ei au câştigat numeroase simpatii şi susţineri.

Împreună cu soţul ei practicant, o practicantă care a început să practice în 2001 a folosit faxul şi poşta pentru a distribui materiale la populaţia din China continentală, care sunt înşelaţi de minciunile maleficului. Între timp ea a explicat faptele rezidenţilor turci locali. În timpul Anului Nou 2005 ea a proiectat şi a printat pe propria-i cheltuială trei sute de copii a unor frumoase calendare, cu care a răspândit Falun Gong şi a expus persecuţia PCC-lui. Ca rezultat, trei sute de oameni norocoşi au putut să vadă şi să simtă frumuseţea şi pacea Falun Gong timp de trei sute şi şaizeci şi cinci de zile pe an.
Un practicant Falun Gong, care a început practica în 2001, locuieşte în Australia cu soţul şi fiul ei australieni. Cei doi au învăţat la o faimoasă universitate reuşind că îşi facă un trai confortabil. Curând după începerea practicii Falun Gong în 2001, boala severă de inimă de care suferea ea a fost miraculos vindecată. După astfel de beneficii mintale şi fizice, ea s-a gândit la prietenii şi rudele din oraşul ei natal. În 2003 a reuşit să îl convingă pe soţul ei să renunţe la locul avantajos şi să se întoarcă în ţara natală mult îndrăgită. Prin eforturile ei susţinute mai mulţi oameni din oraşul natal au obţinut Fa şi au început să practice cultivarea. În toamna anului 2005, conducerea oraşului său natal, Mersin, au invitat practicanţii Falun Gong să participe la Festivalul Anual Mersin. Pentru a-şi arăta suportul pentru Falun Gong, conducerea oraşului a pregătit fluturaşi coloraţi cu Falun Gong şi bannere mari cu „Falun Gong” şi „Adevăr, Compasiune, Toleranţă”. Practicanţii Falun Gong au muncit împreună pentru a lăsa o impresie de lungă durată a frumuseţii Falun Gong în inimile oamenilor turci.

Urmărind răspândindirea Falun Gong în Turcia, din ce în ce mai mulţi oameni turci au început să i-a contact, să înveţe şi să practice Falun Gong. În viitorul apropiat, mai mulţi oameni turci cu relaţie predestinată vor începe cultivarea. Falun Gong este adânc înrădăcinată în această ţară şi în inima acestei naţiuni.

Demonstraţie a setului de cinci exerciţii Falun Gong

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.