Efectul practicării Falun Gong în vindecarea şi păstrarea sănătăţii

un sondaj (18 octombrie 1998) printre practicanţii grupei Zizhuyuan din Beijing
 

Pentru a face înţelese contribuţia şi efectele Falun Gong la vindecarea şi păstrarea sănătăţii în timpul îmbunătăţirii sănătăţii naţionale, grupa de practicanţi Zizhuyuan (un parc mare în Pekin) din Pekin a făcut un sondaj la începutul lunii octombrie 1998. Cei anchetaţi au fost practicanţi din mai multe locuri de practică din jurul Zizhuyuan. Subiecţii acestui studiu au fost rugaţi practicanţi luaţi la întâmplare, să completeze formularul cu întrebări. Au fost împărţite 700 de formulare. Din acestea au fost completate 584 (83,4% din total), şi anume de 174 de bărbaţi şi 410 femei. După clasificarea statistică şi analitică făcută de către un grup de oameni de ştiinţă şi doctori, s-a constatat o îmbunătăţire uimitoare a condiţiei fizice a acestor subiecţi, după ce aceştia au început să practice Falun Gong. 96,5% din cei întrebaţi au relatat că bolile lor au dispărut sau s-au ameliorat. Faptele au arătat că efectele s-au văzut numai atunci când practicanţii şi-au ridicat necontenit Xinxing-ul (natura inimii şi normele morale). În prezent aceşti practicanţi muncesc în continuare la ridicarea morală şi la îmbunătăţirea stării corpului. Aşadar efectele pozitive ale practicării Falun Gong în societate sunt de necontestat.

Acest sondaj statistic arată starea fizică a celor întrebaţi, înainte şi după practicarea Falun Gong, precum şi costurile medicale anuale (înainte şi după) şi informaţiile despre vârstă, ocupaţie, educaţie ş.a.m.d. Rezultatele analitice au fost prezentate în tabele. Fiecare tabelă are o legendă. Acest sondaj a fost benevol. Practicanţii au fost rugaţi să completeze formularul cinstit. Printre altele, la unele întrebări a fost nevoie contactul personal pentru confirmare.

Rezultatele şi analiza anchetei

Tabela 1: Vârsta

Vârsta 7-20 21-50 51-98 Total
Nr. persoane 13 167 404 584
% 2,2 28,6 69,2 100

Notă pt. Tabela 1: Cea mai mare parte a practicanţilor (69,2%) se află în grupa de vârstă de la 51 de ani până la 98 de ani, din care majoritatea sunt pensionari şi oameni cu starea sănătăţii proastă şi cu multe boli. O parte dintre aceşti oameni sunt în faza de trecere de la o vârstă medie la bătrâneţe, în care bolile se înmulţesc continuu şi puterea fizică scade. De aceea, se poate spune că cei mai mulţi dintre ei aveau nevoie de îmbunătăţirea şi păstrarea sănătăţii în momentul când au început să înveţe şi să practice Falun Gong.

Tabela 2: Profesie

Profesie Ţărani Muncitori Fucţionari Gospodine sau fără muncă Oameni de ştiinţă, ingineri, medici ş.a.m.d. Studenţi Militari Total
Nr. persoane 7 154 47 180 162 27 7 584
% 1,2 26,4 8,1 30,8 27,7 4,6 1,2 100

Notă pt. Tabela 2: Funcţionarii ocupă în acest caz cea mai mare grupă de practicanţi Falun Gong (30,8%). A doua grupă ca mărime este de persoane cu studii superioare Oameni de ştiinţă, Technologi, Medici ş.a.m.d. (27,7%). Aceste 2 grupe fac împreună 58,5%. Aceasta arată că intelectualii sunt majoritatea, ceea ce concordă cu realitatea, şi anume regiunea Zizhuyuan este o zonă cu multe universităţi şi institute de ştiinţă şi tehnologie.

Tabela 3: Educaţia

Şcolarizare Analfabet Şcoală elementară Liceu Facultate sau 2 ani de studii Universitate sau şcolarizare similară Master sau grade de doctor Total
Nr. persoane 37 77 116 124 217 13 584
% 6,3 13,2 19,9 21,2 37,2 2,2 100

Notă pt. Tabela 3: Din 584 practicanţi cea mai mare grupă o constituie cea a celor cu studii universitare şi master 39,4%. Grupa a doua este constituită din cei cu 2 ani de studiu universitar sau facultate. Aceste 2 grupe alcătuiesc împreună 60,6%.

Tabela 4: Îmbunătăţirea sănătăţii fizice în urma practicii

Starea sănătăţii Îmbunătăţită Aceeaşi Mai proastă Fără răspuns Total
Nr. persoane 527 33 0 24 584
% 90,2 5,7 0 4,1 100

Notă pt. Tabela 4: În urma practicii sănătatea a mai mult de 90% dintre subiecţi s-a îmbunătăţit şi nu există nici un caz de înrăutăţire. Aceasta arată efectul marcant al Falun Gong adus la îmbunătăţirea sănătăţii.

Tabela 5: O comparaţie a costurilor medicale ale subiecţilor înainte şi după practicare.

Costurile medicale medii
pe an (în Yuan)
Înainte de practicare După practicare
Nr. % Nr. %
0 0 0 418 87,6
1-500 135 30,6 40 8,4
501-1000 84 19,1 10 2,1
1001-2000 75 17,0 7 1,5
2001-5000 97 22 2 0,7
5001-10000 27 6 0 0
10000 plus 23 5,2 0 0
Total 441 100 477 100

Notă pt. Tabela 5: Din datele celor 584 de formulare completate rezultă că un număr de 441 de subiecţi au completat rubrica costurilor medicale medii pe an înainte şi după practicare şi 477 au completat rubrica costurilor medicale medii după practicare. De aici rezultă că costurile medicale anuale pe persoană înainte de practicare se ridică la aprox. 3500 Yuan şi după practicare la 70 Yuan. Dintre subiecţi, 418 nu au mai avut costuri medicale după practicare. Aceştia reprezintă 87,6% din cele 477 persoane care au răspuns la acestă întrebare.

Tabela 6: Schimbările survenite înainte şi după practică - simptome ale bolilor şi administrare medicamente

Tipul bolii Nr Cazuri % Grad de îmbunătăţire Luarea de medicamente
Vindecare Îmbunătăţire Staţionar Înrăutăţire Nu se mai ia Reducere doză La fel
Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % Nr %
Sistem cardiovascular: artere coronare, disfuncţie congestivă a inimii, hipertensiune etc. 274 18.9 159 58 106 38.7 9 3.3 0 0 225 82.1 46 16.8 3 1.1
Sistem digestiv: gastrită, enterită, ulcer, boli ale ficatului şi vezicii biliare etc. 252 17.4 167 66.3 78 31 6 2.3 1 0.4 224 88.9 26 10.3 2 0.8
Sistem muscular şi osos: boli ale coloanei vertebrale şi articulaţiilor etc. 234 16.2 146 62.4 82 35 6 2.6 0 0 209 89.3 25 10.7 0 0
Sistem nervos: arteroscleroză cerebrală, ischemie cerebrală, comoţie cerebrală etc. 164 11.3 113 68.9 44 26.8 7 4.3 0 0 149 90.9 15 9.1 0 0
O.R.L.: glaucom, cataractă, sinus, boli de urechi etc. 124 8.6 83 66.9 24 19.4 17 13.7 0 0 115 92.7 9 7.3 0 0
Sistem respirator bronşită, astmă etc. 107 7.4 81 75.5 26 24.3 0 0 0 0 93 86.9 14 13.1 0 0
Boli de piele: vitiligo, psoriasis, ciuperci etc. 57 3.9 40 70.2 16 28.1 1 1.7 0 0 52 91.2 5 8.8 0 0
Sistem urinar: rinichi, vezică urinară, prostată etc. 54 3.7 30 55.6 24 44.4 0 0 0 0 45 83.3 9 16.7 0 0
Ginecologie, uter, sân, probleme de menstruaţie etc. 48 3.3 35 72.9 13 27.1 0 0 0 0 44 91.7 4 8.3 0 0
Probleme endocrine şi metabolice: diabet, hipertiroidism etc. 33 2.3 14 42.2 16 48.5 3 9.1 0 0 26 78.7 4 12.1 3 9.1
Boli hematologice: anemie, disfuncţie Platelet etc. 20 1.4 14 70 6 30 0 0 0 0 15 75 5 25 0 0
Boli nevindecabile cu tratamente convenţionale (cancer, lupus, parkinson, pemphigus) 9 0.6 6 66.7 3 33.3 0 0 0 0 7 77.8 2 22.2 0 0
Alte simptome (reumatomatologice, edem, oboseală cronică etc.) 73 5 38 51.2 34 46.6 1 1.3 0 0 65 89 8 11 0 0
Total/Media 1449 100 926 63.6 472 33.32 50 2.94 1 0.03 1269 87,6 172 11,9 8 0,5

Rezultatele sondajului (tabela 6) arată că în 1449 de cazuri de boli trecute în formulare, 63,9% din simptome au dispărut total. Alte 32,6% s-au îmbunătăţit vizibil. Aşadar 95,6% din cazuri au rezultate pozitive. Gradul de vindecare al bolilor sistemului respirator atinge 75,7%. Acesta a fost rezultatul cel mai bun de vindecare din acest sondaj. Chiar şi bolile cardiovasculare, care reprezintă 18,9% din cazuri, au atins o rată de vindecare de 58%.

III. Câteva comentarii şi concluzii

1. Rezultatele acestui sondaj statistic făcut în grupa practicanţilor Zizhuyuan sunt după opinia noastră reprezentative şi valide având în vedere numărul şi/sau raportul dintre formularele date la completat şi cele completate.

2. Principiile Falun Gong accentuează în special că practicantul să dea atenţie cultivării naturii inimii şi principiilor morale. D-l. Li Hongzhi spune "Trebuie să menţineţi întotdeauna o inimă compătimitoare şi benevolentă". "Trebuie să arătaţi întotdeauna benevolenţă şi compătimire vizavi ceilalţi şi să vă gândiţi la ceilalţi înainte de a face ceva. De fiecare dată când te izbeşti de probleme, gândeşte-te întâi dacă ceilalţi pot suporta aceasta sau nu şi dacă asta dăunează celorlalţi şi în acest fel nu vor fi probleme. De aceea trebuie ca în practicare să pretinzi de la tine însuţi un standard mai înalt, tot mai înalt." (din Zhuan Falun). De aceea, în afară de puterea vindecării s-a observat totodată şi efectul înălţării caracterului moral al practicanţilor Falun Gong.

3. Sănătatea a fost definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii a O.N.U. astfel: o stare corporală, socială şi psihică de bunăstare - nu numai absenţa bolilor şi infirmităţilor (Constituţia O.M.S. din 1948). Credem că sondajul statistic al practicanţilor din grupa Zizhuyuan corespunde cu perspectivele sănătăţii O.M.S.

4. Peste tot în lume se fac eforturi, se cercetează drumuri, care să ducă la o îmbunătăţire a sănătăţii omului. Efectele pozitive ale Falun Gong au arătat că atâta timp cât se urmează recomandările Falun Gong, corpul şi spiritul trec prin transformări marcante şi fundamentale. 87% din cei întrebaţi au renunţat la doctori şi/sau la medicamente de când practică Falun Gong. Unii pacienţi cu boli sau infirmităţi grele care au vizitaseră mulţi doctori fără rezultat şi au fost vindecaţi surprinzător după ce au practicat Falun Gong un timp. Practicanţii Falun Gong se ghidează după standardul suprem al "Zhen, Shan, Ren" (Adevăr-Compasiune-Toleranţă).

5. Falun Gong este un sistem de cultivare antic, cu rădăcini pierdute în negura timpului. Nimeni nu este interesat cine practică şi dacă practică sau nu, fiecare o face pentru el. Exerciţiile sunt predate gratis, practicanţii sunt liberi să vină sau să plece, este treaba fiecăruia. Lipsa de restricţii şi libertatea acordată, faptul că sistemul este gratuit, au făcut din Falun Gong extrem de popular în întreaga lume.

6. În afară de menţionarea persecuţiei guvernului chinez, Falun Gong nu îşi face reclamă în ziare sau alte medii. Falun Gong a fost transmis în special de la un om la celălalt. Precum spune d-l. Li Hongzhi: "Marea Lege este larg răspândită. Cei care au auzit de ea, o caută. Cei care au primit-o se bucură pentru asta. Numărul practicanţilor creşte de la o zi la alta şi ei sunt nenumăraţi."

7. China este ţara de origine a Falun Gong. Apariţia Falun Gong a permis celor cu legături predestinate să se bucure de un mediu neobişnuit de cultivare şi de acces la o metodă de cultivare care este cea mai comodă, cea mai rapidă şi cea mai directă. Ca parte a culturii tradiţionale chineze şi de asemenea ca o cale de cultivare pentru îmbunătăţirea stării corpului şi înălţării spiritului, Falun Gong a fost bine primit de un număr tot mai mare de oameni, din China sau din străinătate. Falun Gong a trezit din ce în ce mai mult atenţia lumii datorită efectelor pozitive excelente, care îndrumă omenirea spre o civilizaţie morală superioară şi o sănătate mai bună.

Experţi şi de cadre medicale de specialitate ce au luat parte la acest sondaj statistic şi la analizarea lui:

  • Wang Qi, Medic şef, Spitalul General pentru poliţia înarmată
  • Li Naiyuan, Medic şef, Spitalul Stomatologic din Beijing al Universităţii Medicale din Beijing
  • Zheng Lihua, Substitut de Medic şef, Universitatea Poporului a Spitalelor Chineze
  • Qu Zengqiu, Farmacist, Universitatea Poporului a Spitalelor Chineze
  • Tian Xiulan, Medic Manager, Spitalul din Pekin pentru Industria Atomică
  • Jing Lianhong, Medic, Spitalul Dongshi pentru Femei şi Copii

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.