Rezumatul plângerilor penale împotriva lui Jiang Zemin

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. JIANG ZEMIN a lucrat ca secretar general al Partidului Comunist Chinez și membru al Comitetului permanent al biroului politic, din 1989 până în 2002. A lucrat ca președinte al Comitetului Central Militar al Partidului Comunist Chinez între 1989 și 2004. A lucrat ca președinte al Republicii Populare Chineze între 1993 şi 2003.

2. JIANG ZEMIN este individual responsabil penal pentru crimele menționate mai jos, pe care le-a inițiat, proiectat, plănuit, ordonat, lansat, implementat, administrat, instigat și în care a participat. Folosirea cuvântului “participat”, nu intenționează să sugereze că acuzatul a comis fizic oricare din aceste crime. Mai degrabă, “participarea” din această plângere se referă la participarea ca şi co-autor la crima comună.

Crimă combinată

3. JIANG ZEMIN este actorul cheie principal într-o crimă combinată al cărei scop a fost reprimarea violentă și convertirea forțată prin tortură a milioane de practicanți Falun Gong din China.

4. Această crimă combinată a fost lansată în iunie 1999 de către JIANG ZEMIN.

5. La baza acestei crime combinate a fost decizia lui JIANG ZEMIN de a lansa o campanie violentă de reprimare împotriva Falun Gong. Când un grup de indivizi este identificat ca țintă pentru campania violentă de reprimare de către Partidul Comunist Chinez în China, implicațiile sunt clare: este imperativ să ieși în afara legii pentru a persecuta acea persoană sau acel grup.

6. Printre indivizii participanți în această crimă combinată au fost mulți membri de la nivelurile superioare ale Partidului Comunist Chinez, inclusiv aliații apropiați ai lui Jiang Zemin, Li Lanqing, Luo Gan și Liu Jing.

7. JIANG ZEMIN însuși, și împreună cu alții, au inițiat, proiectat, ordonat, plănuit, lansat, implementat și administrat reprimarea violentă a Falun Gong, așa cum este descrisă mai jos.

8. Inițiere și proiectare

a) În 1997, JIANG ZEMIN, cu ajutorul lui Luo Gan, a ordonat la nivel național ofițerilor de la Securitatea Publică să investigheze funcționarea Falun Gong în China, în scopul de a argumenta faţă de liderii partidului scoaterea sa în afara legii și convertirea ideologică și reprimarea practicanţilor Falun Gong. După doi ani întregi de investigații, ofițerii securității publice tot nu au fost capabili să găsească fundații legitime pentru scoaterea în afara legii.

b) Totuși, fără dovezi sau justificare, în câteva cuvântări și scrisori, el a inițiat și proiectat campania de persecuție.

c) În mai 1999, el a proiectat, într-un memoriu pe care l-a distribuit liderilor cheie ai partidului, părțile cheie ale campaniei, de exemplu, cum să reprime Falun Gong, ce resurse ale partidului să folosească pentru acest scop.

d) În iunie 1999, în cuvântarea lui către Biroul politic, a stabilit “Grupul conducător pentru tratarea problemei Falun Gong” și biroul lui de operațiune, referit ca “Biroul 610”, și i-a instruit și autorizat să conducă suprimarea violentă a practicanților Falun Gong.

e) În același discurs, el a stabilit cadrul pentru campania de propagandă bazată pe caracterizările anterioare ale Falun Gong ca fiind “rău” și “deviat”, pentru a induce în eroare chinezii și a recruta suportul lor în această tentativă de a persecuta și teroriza Falun Gong în China.

f) În același discurs, el a proiectat mai departe campania pentru a include toate straturile partidului, inclusiv aparatul de propagandă; aparatul de securitate, condus de proaspătul creat “Grup de conducere”; lideri ai comitetului partidului la nivel național, provincial și toate celelalte niveluri regionale; și alți operativi de nivel înalt, mijlociu și coborât ai partidului.

g) El a caracterizat Falun Gong ca o țintă potrivită pentru reprimarea violentă într-un interviu cu La Figaro, în care a caracterizat pașnica practică a Falun Gong ca “deviată”.

h) Violând direct legea chineză, el a corupt sistemul juridic aservindu-l agendei anti-Falun Gong. Ca rezultat direct, în loc să protejeze drepturile legale ale practicanţilor Falun Gong, curtea a permis (și chiar facilitat) campaniei sale să-i supună la arestări ilegale, detenție, convertire forțată și alte violări abominabile, pe cetățenii Falun Gong care se supuneau legilor.

i) El a proiectat mai departe campania ca să includă participarea unor organe de stat precum Ministerul de Securitate Publică, Ministerul de Justiție, birourile și oficiile regionale, precum şi toate segmentele societății civile.

9. Dirijare și plănuire

a) JIANG ZEMIN nu numai că a plănuit suprimarea criminală a Falun Gong. El de asemenea a oferit directive și asistență liderilor politici ai partidului, în particular celor șapte membri ai comitetului permanent al biroului politic, care are control asupra Comitetului Central al Partidului, care are control asupra tuturor comitetelor secundare regionale ale partidului. Sub sistemul totalitar, cu un singur partid de guvernare în China, aceste comitete au exercitat un nivel ridicat de control asupra organelor de guvernare paralele de la diverse niveluri, în special a celor din ierarhia de securitate.

b) El a dirijat organele de guvernământ ale Republicii Populare Chineze să execute violenta reprimare și convertirea forțată a practicanților Falun Gong, inclusiv prin discursuri și scrisori care instruiau conducerea de la vârful partidului, şi care au fost mai apoi transformate în documente oficiale interne ale Comitetului Central care comandau pregătirea și liniile directoare ale persecuției.

c) El a emis pe 8 mai 1999 “Instrucțiuni pentru membrii Biroului politic, pentru birourile secretariatelor de partid centrale și pentru Comisia Militară Centrală”, instrucțiuni care au fost distribuite oficial pe 23 mai 1999, și care instruiau oficialii să pregătească în secret persecuția împotriva Falun Gong, inclusiv cum să pedepsească sever practicanții Falun Gong, ce resurse ale partidului să folosească în acest scop și cine ar trebui să fie responsabil cu implementarea ordinelor partidului referitoare la aceste sarcini.

d) El a ținut, pe 7 iunie 1999, un discurs despre “Acordarea de atenție în tratarea și rezolvarea chestiunii Falun Gong”, prin care a ordonat direct înfiinţarea “Grupului Conducător” și a “Biroului 610”, și a numit în funcție conducătorii acestora, și a descris problema Falun Gong ca “incidentul cel mai semnificativ de la tulburările politice din 1989”, referindu-se la masacrul studenților pro-democrație din piața Tiananmen.

e) Prin acest discurs, el de asemenea a ordonat Comitetului Central și tuturor departamentelor de partid de nivel provincial și municipal să “colaboreze îndeaproape” și să acorde “Grupului Conducător” puteri peste administrația existentă a organelor de partid și de stat, făcând ca grupul să răspundă numai față de acuzatul însuși.

f) În plus, a instruit “Grupul Conducător” să inițieze o campanie de propagandă la nivel național, prin care să inducă în eroare poporul chinez cu privire la adevărata natură a Falun Gong. El i-a instruit, printre altele, să “colecteze printre practicanții Falun Gong din toate zonele, cazuri extraordinare, inclusiv schizofrenia, suicidul și refuzul medicamentației având ca rezultat agravarea bolii sau moartea” și să adune resurse pentru a investiga structura organizatorică a Falun Gong și să pregătească munca de divizare și demoralizare a Falun Gong.

g) El a ținut un discurs pe 19 iulie 1999 conducătorilor de partid din comitetele de nivel provincial, instruindu-i să mobilizeze ordinele finale pentru începerea persecuției împotriva Falun Gong. În ziua următoare, au început arestările ilegale și detențiile nejustificate în masă a Falun Gong.

h) În iulie și august 1999, printr-o serie de documente oficiale, JIANG ZEMIN a ordonat ca practicanţii Falun Gong să fie supuși practicilor de convertire ideologică (de exemplu, tortura). Acestea includeau o notificare din iulie 1999, pe care Jiang a emis-o prin Comitetul Central al PCC, ordonând zhuanhua (convertirea forțată) a membrilor PCC care practicau Falun Gong; o notificare din 6 august 1999 prin care Jiang oferea reguli și linii directoare specifice, care făceau posibilă efectuarea zhuanhua a membrilor de partid care practicau Falun Gong; și o notificare din 24 august 1999 care extindea ordinele lui pentru a include toți practicanţii Falun Gong indiferent de statutul lor în raport cu partidul.

i) JIANG ZEMIN s-a asigurat că planificarea, planurile și instrucțiunile incluse în discursurile și scrisorile lui oficiale erau transmise de către Biroul General al Comitetului Central de Partid către (1) membrii Comitetului Central, (2) oficialii de nivel ministerial și provincial, (3) șefilor de departamente ale Comitetelor Centrale de la diverse niveluri și (4) alți lideri cheie de partid, stat și civici. El s-a mai asigurat că acești destinatari controlau o audiență largă de membri de partid, organizații de stat și civice și conducătorii acestora, pentru a studia și implementa directivele sale.

10. Lansare, implementare și administrare

a) Pe 25 aprilie 1999, JIANG ZEMIN a semnalizat viitoarea lansare a violentei campanii împotriva practicanţilor Falun Gong în China.

b) Pe 7 iunie 1999, discursul lui JIANG ZEMIN către Biroul Politic a cerut lansarea unui campanii persecutorii împotriva Falun Gong prin omorârea, torturarea și suprimarea prin alte căi a practicanţilor.

c) La începutul și mijlocul lunii iulie, JIANG ZEMIN a lansat o campanie de studiu în interiorul partidului, care să semnaleze necesitatea eliminării Falun Gong pe baza amenințării pe care o reprezenta faţă de partid.

d) Pe 19 iulie 1999, acuzatul a ținut un discurs la o întâlnire a liderilor de partid ca să mobilizeze ordinele finale pentru lansarea persecuției.

e) Imediat după aceea, acuzatul a implementat campania în deplină colaborare cu co-infractorii Li Lanqing, Lou Gan și alți membri cheie ai “Grupului Conducător”, împreună cu lideri cheie din Comitetul pentru Afaceri Politice și Legislative, Ministerul Securităţii Publice, Curtea Poporului, Procuratura Supremă a Poporului, Ministerul Justiției, Administraţia de Stat pe Probleme Religioase și Congresul Național al Poporului.

f) În acord cu media reprezentativă și aparatul de propagandă, el a proiectat o campanie de propagandă pentru a furniza dovezi false de comportament criminal al Falun Gong, pentru a justifica ridicările ilegale, detențiile, convertirile ideologice, tortura, crima, maltratarea și umilirea credincioșilor Falun Gong de pe tot teritoriul Chinei.

g) În acord cu “Grupul Conducător”, “Biroul 610”, Comitetul pentru Afaceri Politice și Legislative, Asociația Tuturor Avocaților din China, Ministerul Securităţii Publice și alții, el a lansat ridicarea, deținerea, convertirea ideologică, tortura, omorârea, maltratarea și umilirea Falun Gong.

h) Legile sale ex post facto, vagi, slab elaborate, au creat o aparenţă falsă de legitimitate pentru campania ilegitimă pe care a inițiat-o, planificat-o, ordonat-o, plănuit-o, lansat-o și implementat-o împotriva Falun Gong.

i) Datorită acțiunilor sale, practicanţii Falun Gong din toată China au fost supuși monitorizării și urmăririi cu scopul de a îi identifica și de a îi localiza, de a îi reține abuziv / aresta și deține / întemniţa, tortura pentru a constrânge confesiuni și alte tipuri de tortură, crimă, abuz mental și fizic sever, viol și violență sexuală, recoltare de organe, furt, distrugerea proprietății lor, percheziții și confiscări ilegale, persecuție, sclavie, calomnie și umilire, genocid și crime împotriva umanității care includ exil forțat, dispariție și persecuție.

11. Așa cum a fost arătat mai sus, JIANG ZEMIN cu bună știință și din proprie voință a inițiat, proiectat, ordonat, planificat, instigat, supervizat și participat în această crimă comună, cu intenție sau conștient de consecințele previzibile ale acțiunilor lor. Pe această bază, el poartă responsabilitatea penală individuală pentru aceste crime, pe lângă responsabilitatea lui de a instiga, de altminteri, la executarea crimelor de mai jos.

12. JIANG ZEMIN nu poate pretinde imunitate pentru acțiunile lui ilegale. Ca secretar general al partidului, secretar general al Comisiei Centrale Militare și președinte al Chinei, acuzatul era obligat să urmeze și implementeze legea chineză. El nu se bucură de niciun privilegiu și drept din afara domeniului legii chineze. Din contră, ca lider al Chinei, el era obligat să își folosească autoritatea, puterea și influența pentru a menține legea. Vedeți, de exemplu, articolele 5 și 33 din constituție; și articolele 6 și 7 din legea penală.

CRIMELE

13. JIANG ZEMIN a comis câteva crime recunoscute sub legea chineză și cea internațională.

14. Acestea includ astfel de violări ale legii chineze precum arestarea și detenția ilegală; tortura; violența sexuală și violul; crima; corupția; represalii și înscenări altora; furt și distrugerea de proprietate; sclavie; calomnie și umilire; rănirea intenționată a altora; recoltarea de organe. Acestea mai includ violările legii internaționale, de exemplu, tortura; genocidul; și crime împotriva umanității.

15. Mai jos sunt câteva exemple.

Detenție Ilegală

16. Articolul 238 din codul penal chinez interzice “reținerea ilegală a altuia sau privarea lui de libertate” și cere pedepsirea aspră a “angajatului din organul statului [care] abuzează de autoritatea lui” pentru comiterea acestor crime. Din motivele oferite mai sus, JIANG ZEMIN este responsabil penal pentru următoarele violări ale articolului 238:

17. Practicanților Falun Gong arestați care au fost trimiși în judecată le-a fost permisă doar o procedură regizată de apariție în sala de judecată, în timpul căreia nu li s-a permis să depună mărturie în nume propriu, să pledeze “nevinovat” sau să păstreze un avocat la alegerea lor.

18. “Biroul 610” a promulgat anunțuri publice și reguli generale prin care impuneau avocaților, procuraturii și curților de judecată să susțină poziția partidului împotriva Falun Gong. Toți avocații numiți de partid și alți avocați Falun Gong trebuie să pledeze “vinovat” la începutul procesului Falun Gong. Judecătorii trebuie să ajungă la verdictul “vinovat” în concluzia procesului. Reprezentații “Biroului 610” se întâlnesc cu astfel de ofițeri ai curții precum procurorul și judecătorul înaintea procesului, pentru a se asigura că reprimă aspru practicanții Falun Gong. Încercările de a pleda nevinovat sau de a dezvălui orice formă de maltratare suferită până la momentul înfăţişării, au avut ca rezultat un abuz intensificat.

Tortura

19. Articolul 247 al codului penal chinez interzice “extorsiunea unei mărturii de la suspecții criminali sau inculpați prin tortură” sau “folosirea forței pentru extragerea mărturiei de la martori”. Din aceste motive oferite mai sus, JIANG ZEMIN este responsabil penal pentru următoarele violări ale articolului 247:

20. Personalul de securitate chinez, compus din oficiali ai “Biroului 610”; oficiali din Ministerul Securităţii Publice de la nivel național, provincial și municipal; și oficiali ai centrelor de detenție, închisorilor, spitalelor psihiatrice, “închisoarea neagră” și re-educare prin intermediul lagărelor de muncă, zeci de mii de practicanți Falun Gong au fost torturați în custodia chineză. Foști deținuți și alți martori oculari au confirmat că practicanții Falun Gong din lagăre sunt selecţionaţi pentru tortură și abuz.

21. Metodele obișnuite de tortură includ bătăi, electroșocuri cu bastoane electrice, suspendarea cu capul în jos în poziții de stres, încătușarea mâinilor și picioarelor și conectarea lor cu lanțuri de oțel încrucișate, ruperea membrelor, hrăniri forțate violente, privări prelungite de somn, injectarea cu droguri psihotrope, experimente medicale, recoltarea de organe, sterilizarea forțată, viol și atac sexual, și umilire.

Violul și violența sexuală

22. Articolul 236 din codul penal chinez interzice oricărei persoane “prin violență, constrângere sau alte mijloace, să violeze o femeie”. Articolul 237 din codul penal chinez interzice oricărei persoane “prin violență, constrângere sau alte mijloace, să forțeze, să molesteze sau să umilească o femeie” sau “să strângă o mulțime pentru a comite” această crimă. Pentru motivele menționate mai sus, JIANG ZEMIN este responsabil penal pentru următoarele violări ale articolelor 236 și 237:

23. Viol în grup, viol și alte forme de abuzuri sexuale au fost folosite în mod curent pentru a constrânge mărturii forțate de la femeile care practică Falun Gong în China. Atacarea organelor genitale ale practicantelor Falun Gong închise este o rutină.

Corupția

24. Articolul 397 din codul penal chinez interzice oricăror angajaţi ai statului să “abuzeze de puterea lor sau să își neglijeze îndatoririle, cauzând mari pierderi proprietății publice și interesului statului și oamenilor”. Articolul 399 din codul penal chinez interzice oricărui personal judiciar “să acționeze cu părtinire și să anuleze scopul justiției”, inclusiv “acuzarea persoanelor despre care știu clar că sunt nevinovate” și “denaturarea intenționată a faptelor și legilor în procesele penale pentru a da verdicte care folosesc greșit legea”. Din motivele menționate mai sus, JIANG ZEMIN este responsabil penal pentru următoarele violări ale articolelor 397 și 399:

25. Lideri și ofițeri ai birourilor și oficiilor de securitate publică din întreaga China au abuzat de puterea lor prin acordarea de amenzi ilegale, confiscarea neînfrânată de proprietate, extorcare de bani și șantajarea practicanţilor Falun Gong și a familiilor lor pentru a îi prinde și / sau constrânge la mărturii false sau informații sensibile de la ei.

26. Sentințe – chiar condamnări la moarte – sunt comutate în schimbul omorârii sau bătăii brutale a deținuților Falun Gong. Familiile sunt forțate să plătească mită pentru a proteja practicanţii Falun Gong de un tratament mai dur. Fondurile oferite de familii pentru a plăti mâncarea pentru practicanții Falun Gong sunt confiscate în mod obișnuit de către gardienii închisorii și prizonieri care acționează în complicitate.
Mai multe informații:

Faptele şi expunerea campaniei persecuţiei lui Jiang Zemin împotriva Falun Gong

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.