Faptele şi expunerea campaniei persecuţiei lui Jiang Zemin împotriva Falun Gong

1. Prezentare generală

Jiang Zemin 江泽民 a fost Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist din China (PCC) din 1989 până în 2002. A fost de asemenea Preşedinte al Republicii Populare Chineze din 1993 până în 2003. În calitate de oficial care deţinea cea mai mare autoritate din China, Jiang a abuzat de autoritatea lui şi a lansat o campanie de persecuţie împotiva Falun Gong în 1999. Luând forma unei lupte, persecuţia este neconstituţională şi ilegală. Nu este o acţiune de stat legitimă luată în cadrul sistemului legal penal al ţării, nici într-un alt cadru legal adecvat. În schimb, este o suprimare politică de o natură complet neconstituţională şi ilegală.

Această campanie de persecuție este sub controlul direct al lui Jiang, care le-a dat ordine și i-a dirijat personal pe funcționarii de la toate nivelurile PCC. În iunie 1999, el a înfiinţat „Grupul Mic de Conducere pentru Tratarea Problemei Falun Gong” 处理 法轮功 问题 领导 小组, un organism extra-judiciar și un organ executiv numit „Biroul 610” 610 办公室, pe care l-a folosit pentru a lansa persecuția. Ordinele lui Jiang și politicile de bază pentru persecuție sunt reflectate în diferitele sale scrisori și discursuri – clasificate ca documente interne ale PCC – adresate de cel puțin patru ori cadrelor de partid de conducere ale PCC. În aceste comunicate, el a declarat o persecuție brutală, sub forma unei „lupte” împotriva Falun Gong și a căutat să obţină aprobarea unanimă a deciziei sale din partea PCC.

În plus, pe lângă faptul de a fi fost Președinte și Secretar General al PCC, Jiang a fost, de asemenea, Președinte al Comisiei Militare Centrale din 1989 până în 2005. Această numire i-a consolidat considerabil autoritatea și sfera sa de control. Cu această numire, Jiang a fost capabil să exercite neoficial o mare influență, mai ales atunci când venea vorba de alegerea succesorilor.

Ca Secretar General al PCC, Jiang este șeful Comitetului Permanent al Biroului Politic format din șapte membri – cel mai înalt organism de conducere din PCC, care supraveghează Biroul Politic, care la rândul său supraveghează Comitetul Central. Comitetul Central supraveghează toate organizațiile locale ale PCC care sunt răspândite în întreaga țară. În această dictatură a partidului unic, autoritatea organizațiilor de partid depășește autoritatea omologilor guvernamentali de la fiecare nivel. În special în domeniul securității este astfel.

După ce Jiang a ordonat înființarea Grupului Mic de Conducere și a Biroului 610 în iunie 1999, Biroul 610 a devenit un aparat și o platformă prin care el să direcționeze personal și să supravegheze persecuția împotriva Falun Gong. Existența Grupului Mic de Conducere și a Biroului 610 pot fi verificate în anunţul recent de investigare a lui Li Dongsheng 李东生, fost director adjunct al Grupului Mic de Conducere și fost director al Biroului 610. Anunțul a fost făcut de către Comitetul Central de Inspecție al Disciplinei, în decembrie 2013.

După înfiinţarea Grupului Mic de Conducere şi a Biroului 610, tot ce este legat de persecuția împotriva Falun Gong este supravegheat si executat de aceste două organisme, la diferite niveluri de comandă. Fiecare nivel din cadrul Biroului 610 primește ordine și este supravegheat de către superiorul său direct. Lanțul complet de comandă pentru persecuția împotriva Falun Gong funcționează după cum urmează:


Comitetul Central al PCC, Secretariatul Comitetului Central al PCC și Jiang
emit ordine către

Grupul Mic de Conducere Central pentru Tratarea Problemei Falun Gong
emite ordine către

Biroul Central 610
emite ordine direct sau prin Comitetul Central al PCC către

Comitetul şi Secretariatul Local de Partid
emit ordine către

Grupul Mic de Conducere Regional pentru Tratarea Problemei Falun Gong
emite ordine către

Biroul 610 Regional
emite ordine către

Oficialii Lagărelor de Muncă și Centrelor de Detenție
emit ordine către

Personalul de Securitate
care execută spălarea creierului, îi torturează şi-i abuzează pe practicanţii Falun Gong

Jiang s-a retras din funcția de Secretar General al PCC și de Președinte al RPC în anul 2002 și respectiv 2003. Cu toate acestea, el şi-a menținut poziția de Președinte al Comisiei Militare Centrale a PCC și de Președinte al Comisiei Militare Centrale de Stat până în noiembrie 2004 şi martie 2005. Prin urmare, el a fost capabil să continue să exercite presiuni asupra succesorului său Hu Jintao pentru a perpetua persecuția împotriva Falun Gong. Chiar și atunci când s-a retras complet în 2005, el a continuat să supravegheze persecuția prin personalul suplimentar pe care el l-a introdus în cadrul Comitetului Permanent al Biroului Politic. Jiang a mărit dimensiunea Comitetului Permanent al Biroului Politic de la șapte la nouă persoane. Cei doi noi membri sunt Luo Gan 罗干 (care supervizează Biroul de Securitate și Comitetul Afacerilor Politice și Legislative) și Li Changchun 李长春 (care supraveghează propaganda). Prin menținerea unei strânse asocieri și cooperări cu Luo Gan, Li Changchun și alți aliați apropiați, cum ar fi Zhou Yongkang 周永康, Jiang este capabil să mențină controlul și supravegherea asupra persecuției împotriva Falun Gong, chiar dacă el s-a retras în mod oficial.


2. Pregătirile lui Jiang pentru persecuţie

La 25 aprilie 1999 (după ce unii practicanți Falun Gong au fost abuzaţi în mod deschis de către poliția locală), mii de practicanți Falun Gong s-au adunat în mod pașnic la Biroul de Stat pentru Scrisori şi Vizite 国务院信访办 pentru a înainta petiții guvernului cerând protejarea în mod deschis a drepturilor lor legale de a practica Falun Gong. Departamentul de petiții al guvernului le-a garantat practicanților Falun Gong petiţionari că libertatea lor de credință nu va fi afectată.

Cu toate acestea, trei luni mai târziu, la 20 iulie 1999, PCC a lansat persecuția ilegală împotriva Falun Gong.

În această perioadă de trei luni, Jiang a construit sistemul său de comandă pentru persecuția Falun Gong. Mai jos sunt listate patru documente interne ale PCC care conțin instrucțiunile emise de Jiang. Ele au fost transmise de către Comitetul Central al PCC către departamentele subordonate, în formă de documente oficiale. Aceste documente conțin ordine către diferite departamente ale PCC de a coopera cu instrucțiunile date de către Comitetul Central și de a executa înăbuşirea și persecuția Falun Gong.


1) Scrisoarea din 25 aprilie 1999

La 27 aprilie 1999, Biroul Comitetului Central General al PCC a emis „un anunţ cu privire la tipărirea și distribuirea ‘scrisorii tovarășului Jiang adresată Comitetului Permanent al Biroului Politic și altor lideri de partid relevanţi’ ”. Prezentul anunț cerea liderilor de partid de la fiecare nivel al PCC să studieze scrisoarea lui Jiang din 25 aprilie 1999. De asemenea le cerea să pună în aplicare măsurile menționate în scrisoare și să raporteze progresul lor Comitetului Central al PCC.

Acest anunţ a dezvăluit decizia personală a lui Jiang de a răspunde cu persecuție și violență la petiția pașnică a Falun Gong. Scrisoarea și „anunțul” lui Jiang cereau în mod expres ca liderii de partid de la fiecare nivel al PCC să studieze și să pună în aplicare conținutul scrisorii. În scrisoare, Jiang a dat câteva indicii importante:

1. „Este acesta (evenimentul paşnic cu petiţia din 25 aprilie) legat de naţiunile vestice de peste hotare? Există orchestratori și capi în spatele scenei?” În această declarație, Jiang a vorbit despre Falun Gong într-un limbaj agresiv și ostil. Acesta a fost un semnal pentru a lansa reprimarea violentă.

2. „Vreţi să spuneţi că ideologiile marxiste ale membrilor noştri PCC și credințele noastre în materialism și ateism nu pot prevala asupra acelor seturi de lucruri expuse de către ‘Falun Gong’? Dacă acest lucru ar fi adevărat, ar fi o glumă imensă!” Limbajul acestei declarații a indicat că Jiang avea de gând să „lupte și să atace” Falun Gong.

3. „Acest incident arată, de asemenea, cât de inconsistente și slabe sunt unele din eforturile noastre locale și birocratice la capitolul ideologie, politică și masele populare! Noi trebuie să persistăm în educarea maselor largi de cadre cu o vizune corectă asupra lumii, cu o filosofie corectă de viaţă şi cu un sistem corect de valori.” „Este timpul ca liderii şi cadrele noastre de la fiecare nivel, în special cadrele de conducere, să se trezească!” Această declarație a arătat în mod clar că acele cadre de conducere din PCC nu au vrut inițial să coopereze cu reprimarea. Din această cauză Jiang trebuia să emită ordine și să solicite educația „maselor largi de cadre”. Acesta a fost, de asemenea, motivul pentru care a cerut liderilor și cadrelor de la toate nivelurile, în special cadrelor de conducere, să se „trezească” și să coopereze în mod activ cu persecuția.


2) Scrisoarea din 29 aprilie 1999

Aceasta este o scrisoare pe care Jiang a adresat-o celor douăzeci și cinci de membri ai comitetului biroului politic. În scrisoare, Jiang a chestionat PCC cu privire la modul în care s-ar ocupa de așa-numitele „adunări Falun Gong din 1, 2 și 3 mai”. În realitate, nu au existat „adunări Falun Gong” în datele menționate mai sus. Este probabil ca acesta să fi fost doar un pretext pe care Jiang l-a folosit pentru a lansa suprimarea și persecuția împotriva Falun Gong.


3) Instrucțiuni cu privire la problema Falun Gong din 8 mai 1999

Acesta este un document oficial emis de Comitetul Provincial Hebei al PCC (Biroul General al Comitetului Provinciei Hebei al PCC a emis documentul [1999] 21: Anunţ către Biroul General al Comitetului Provincial Hebei al PCC privind Completa Implementare a Spiritului Documentului [1999] 19). Acest document conținea: “documentul [1999] 19 al Biroului General al Comitetului Central al PCC – Anunţ privind Circulația ‘Memorandumului Tovarășului Jiang către Biroul Politic, Secretariat și Tovarășii de la Comisia Militară’ ”, emis de Biroul General al Comitetului Central al PCC la 23 mai 1999. Documentul comunica, de asemenea, instrucțiunile lui Jiang cu privire la problema Falun Gong din 8 mai 1999. Instrucțiunile acopereau probleme cum ar fi: „cum să se pregătească în secret pentru persecuția împotriva Falun Gong” și aspecte mai specifice, cum ar fi: „cum să-i pedepsească sever pe aderenţii Falun Gong”, „ce fel de resurse ale PCC să se utilizeze” și „cine ar trebui să fie responsabil pentru punerea în aplicare a instrucțiunilor PCC pe această temă”.

Acest document a fost expus de Xu Xinmu 徐新牧 care a lucrat anterior la guvernul provincial Hebei. Pentru divulgarea acestui document, Xu Xinmu și colaboratorul său Duan Rongxin 段 荣 信 au fost condamnați la 4, respectiv 8 ani de închisoare. Procesele lor de judecată au fost comunicate de către mass-media oficială a PCC.


4) Comunicatul din 7 iunie 1999

Acesta este un document trimis de Biroul General al Comitetului Central al PCC pe 7 iunie 1999. Documentul conținea ordine către liderii PCC de la fiecare nivel pentru a „studia și pune în aplicare discursul tovarășului Jiang asupra tratării cu seriozitate și a soluționării problemei Falun Gong, ţinut pe 7 iunie 1999, la ședința Biroului Politic”. În acest discurs, Jiang a spus: „Problema Falun Gong are un fundal socio-politic foarte profund și un fundal internațional foarte complex. Acesta este cel mai grav incident de la turbulențele politice din 1989. Noi trebuie să-l tratăm cu seriozitate, să efectuăm o investigație aprofundată, și să luăm contramăsuri puternice.”

În acest discurs, Jiang i-a comparat pe practicanții Falun Gong cu protestatarii din Piaţa Tiananmen din 1989. Pe atunci, acei protestatari pașnici din Piaţa Tiananmen au fost persecutați și masacrați. Jiang i-a tratat pe practicanții Falun Gong și pe acei protestatari din Tiananmen în aceeași lumină și a ordonat să „se trateze acest lucru în mod serios” și „să se ia contramăsuri puternice”. Acesta este un alt ordin al lui Jiang pentru a lansa persecuția împotriva Falun Gong. Prin acest discurs, Jiang a creat de asemenea un cadru pentru a duce la îndeplinire reprimarea violentă a Falun Gong.

În timpul discursului, Jiang a anunțat: „Comitetul Central al PCC a fost de acord să stabilească un ‘grup mic de conducere’ dedicat tratării problemei Falun Gong, avându-l pe Li Lanqing 李岚清 ca persoană de conducere. Li Lanqing va fi numit în calitate de conducător al grupului, în timp ce Ding Guangen 丁关根 și Luo Gan 罗干 vor fi numiţi în calitate de conducători adjuncţi de grup. Personalul de conducere al diferitelor departamente aferente va forma membrii săi de grup. Împreună, ei vor căuta etapele, abordările și măsurile specifice pentru a rezolva problema Falun Gong”. Jiang a instruit de asemenea „Comitetul Central și diferitele birouri de stat, ministere și comisii, diferite provincii, regiuni autonome și municipalități să se coordoneze îndeaproape”.

Discursul a menționat, de asemenea, că „grupul mic de coonducere” ar trebui „să colecteze informații cu privire la practicanții Falun Gong din întreaga țară, inclusiv despre cazurile deosebite de schizofrenie, sinucidere, refuzul de a lua medicamente, care duc la înrăutățirea condițiilor medicale, sau chiar la moarte”. În plus, „după înființare, grupul mic trebuie să implementeze imediat și să afle, cât mai curând posibil, structura organizatorică a Falun Gong din fiecare parte a țării. Grupul trebuie să dezvolte tacticile de luptă corespunzătoare și să se pregătească pentru operațiunile de eradicare. Războiul nu va fi dus fără pregătire.”

Aceste declarații arată că investigațiile nu începuseră în momentul discursului. După aceea, 1.400 de cazuri de nebunie, sinucidere și refuz de medicamente, care au fost folosite pentru a defăima Falun Gong complet, au întrunit toate cerințele generale prevăzute de Jiang în discursul său pentru Biroul 610. Prin urmare, se poate observa că aceste cazuri au fost toate născociri inventate de Biroul 610, în conformitate cu instrucțiunile lui Jiang. Ele au fost născocite pentru a defăima Falun Gong.

Existența acestui discurs a putut fi verificată în rapoartele din partea autorităților din diferite localități care solicită membrilor de partid să studieze discursul.

În special la 14 iunie 1999, la patru zile după înființarea Biroului 610, mass-media oficială principală din China au publicat un comunicat intitulat „puncte importante cu privire la comunicările cu practicanții Falun Gong”, emis de Biroul General al Comitetului Central al PCC și Biroul de Stat pentru Scrisori şi Vizite. În acest comunicat, cele două birouri negau „zvonurile” cu privire la posibila persecuție a Falun Gong. Acesta a reiterat principalele puncte pe care le-a stabilit în timpul comunicării cu reprezentanții Falun Gong pe 25 aprilie 1999. Principalele puncte includ: „formele de guvernare de la toate nivelurile nu au interzis niciun fel de activități de Qigong obişnuit si de fitness. Oamenii au dreptul de a crede sau nu în orice fel de Qigong. Este normal să avem puncte de vedere diferite, iar aceste puncte de vedere pot fi reflectate prin canalele obișnuite.”

Se poate observa din articolul de mai sus că autoritățile chineze nu au avut intenția de a persecuta Falun Gong până la 14 iunie 1999. Jiang a fost cel care a folosit în mod unilateral poziția sa de cel mai înalt funcţionar de stat, acționând împotriva constituției chineze și prevederilor legale, ordonând instituirea unui sistem de comandă pentru a realiza suprimarea și persecuția asupra Falun Gong. Nu este o acțiune legitimă de stat întreprinsă în cadrul prevederilor sistemului legislativ al unei ţări sau al cadrului juridic. De fapt, este vorba de o suprimare politică de o natură cu totul neconstituțională și ilegală. Nu numai că Jiang a ignorat pozițiile şi declaraţiile oficiale de stat făcute de purtătorii oficiali de cuvânt guvernamentali din China, dar el a răsturnat, de asemenea, politicile oficiale ale guvernului chinez și a abuzat de puterea sa pentru propriile sale obiective unilaterale.


3. Controlul direct al lui Jiang asupra Executării Suprimării


1) Comunicatele privind lansarea persecuției din 19 iulie 1999

În data de 19 iulie 1999, Jiang a ținut un discurs la o reuniune a liderilor PCC ai Comitetului provincial. Acolo, el a dat ultimul ordin de mobilizare înainte de începerea persecuției. Arestarea pe scară largă a practicanților Falun Gong a avut loc la 20 iulie 1999 – chiar a doua zi. Potrivit presei PCC, persecuția a început în mod oficial la 22 iulie 1999, odată cu anunțurile făcute, ca simbol al începerii ei, de către Ministerul Afacerilor Civile și Biroul de Securitate Publică. Cu toate acestea, în realitate, arestările pe scară largă și detențiile au început cu două zile înainte de anunț, la 20 iulie 1999. Întâlnirea conducătorilor comitetului provincial al PCC din 19 iulie 1999, unde Jiang a ţinut discursul, a fost confirmată ulterior de documentele diplomatice din departamentele interne ale Statelor Unite. Detaliile sale au fost, de asemenea, transmise pe WikiLeaks.


2) Jiang controlează direct persecuția și o extinde în străinătate

La reuniunea APEC ţinută în Noua Zeelandă în septembrie 1999, Jiang a răspândit o carte care defăimează şi calomniază Falun Gong, fiecărui conducător de stat aflat la faţa locului, inclusiv președintelui american Bill Clinton. Cartea insinua cu răutate că practicanții Falun Gong sunt oameni periculoşi cu disfuncţii mentale care trebuie să fie opriţi.

La 25 octombrie 1999, Jiang a acceptat un interviu în scris cu ziarul francez Le Figaro, înainte de vizita sa de stat în Franța. În interviu, el a atacat Falun Gong și l-a numit un „cult malefic”. Înainte de aceasta, nicio mass-medie şi niciun comunicat de-al PCC nu a mai numit Falun Gong un „cult malefic”. Acest lucru arată că agenda persecuției a fost oranizată personal de Jiang, care a escaladat continuu persecuția. Purtătorul de cuvânt oficial al PCC doar a repetat, trei zile mai târziu, într-un comentariu special publicat în Cotidianul Poporului, ceea ce Jiang a spus şi anume că „Falun Gong este un cult malefic”. Mai mult, în a cincea zi după interviul lui Jiang, Comitetul Permanent al Congresului Național al Poporului (CPCNP) a adoptat în mare grabă o „rezoluție referitoare la interzicerea cultului și la prevenirea și pedepsirea activităților de cult”. Rezoluția a folosit, de asemenea, termenul de „cult malefic”.

În septembrie 2000, când Jiang dădea un interviu cu Televiziunea CBS, el a făcut din nou o declarație similară: „după un studiu atent, noi am concluzionat că Falun Gong este un cult malefic”.

La 21 martie 2003, Consiliul de Stat al Chinei a lansat un anunț privind structura organizatorică a Biroului 610 (Decretul 8 al Consiliului de Stat din 2003). Anunțul a menționat că: „Biroul Consiliului de Stat pentru Prevenirea și Tratarea Cultelor și Grupul Mic de Conducere pentru Tratarea Problemei Falun Gong sunt două entități sub o singură agenție. Ele sunt listate în rândul agențiilor subordonate direct Comitetului Central al PCC”. Deși Biroul 610 este, de asemenea, din punct de vedere tehnic, subordonat Consiliului de Stat, Consiliul de Stat nu are nicio autoritate reală asupra acestei agenții. O căutare în baza de date a purtătorului de cuvânt al PCC, people.com.cn, arată că, subordonată Comitetului Central, nu există nicio entitate oficială care să aibă vreo legătură sau asemănare cu „Grupul Mic de Conducere pentru Tratarea Problemei Falun Gong” sau cu „Grupul Mic pentru Prevenirea și Tratarea Cultelor”. Prin urmare, se poate observa că aceste grupuri mici sunt organizații extra-judiciare, clandestine, similare cu „Grupul Central al Revoluţiei Culturale” din anii 1960, care a urmat strict comenzile lui Mao Zedong. Aceste organizații au exercitat putere și autoritate mai presus de lege pe scară largă.


3) Comenzi relevante emise de PCC în sprijinul persecuției împotriva Falun Gong

Biroul Central 610 a lansat odată un anunț intitulat „Cerințe de Prevenire și Control ca răspuns la Mișcările Inamice”. Acest anunţ a precizat că tuturor consilierilor juridici numiți de PCC şi consilierilor juridici care reprezintă adepţii Falun Gong le este interzis să intenteze acţiuni de achitare în procesele Falun Gong. Judecătorii nu au voie să-i achite pe acuzaţi. Anunțul cere, de asemenea, ca procurorii, judecătorii și ceilalţi membri ai instanței să se întâlnească cu personalul Biroului 610 înainte de proces. Acest lucru este pentru a asigura că autoritățile sunt în măsură să continue să-i persecute aspru pe practicanții Falun Gong, chiar și în instanța de judecată.

Asociația Avocaților din China a lansat, de asemenea, mai multe anunțuri și reglementări pentru a se asigura că fiecare avocat din China sprijină lupta PCC împotriva Falun Gong. De exemplu, la 13 februarie 2001, Biroul Justiției din Chongqing a organizat un forum despre cum să trateze cazurile Falun Gong. La forum, Asociația Baroului Local, care este subordonată Asociaţiei de Avocatură din China a cerut tuturor avocaților să se supună politicilor PCC privind cazurile Falun Gong. A cerut, de asemenea, ca toți avocații să „aprecieze pe deplin importanța luptei împotriva organizației ‘Falun Gong’, care e un cult malefic”.

Entitățile PCC de la diferitele niveluri din toată țara au susținut în mod similar și au transmis mai departe instrucțiunile lui Jiang cu privire la lupta împotriva Falun Gong. Potrivit diverselor website-uri ale PCC, a existat un număr mare de conferințe, forumuri și seminarii organizate de entitățile PCC de la fiecare nivel. Aceste entități i-au organizat pe membrii și cadrele de partid să studieze anunţurile Comitetului Central al PCC cu privire la diferitele discursuri ale lui Jiang. În plus, aceste entități au făcut apel la luptele împotriva Falun Gong și au pus accentul pe sprijinul lor în aceste lupte. Ele, de asemenea, au adoptat mai multe acțiuni și măsuri pentru a avansa luptele împotriva Falun Gong.

Mass-media principală din China, cum ar fi Cotidianul Poporului, Ştirile de Seară CCTV și publicațiile PCC de diferite tipuri au transmis, de asemenea, mesaje similare, pentru a se asigura că Falun Gong va deveni un inamic al partidului, un cult malefic și un obiectiv al luptei. Asociația Anti-cult din China (o entitate controlată de PCC, care este profund implicată în persecuția Falun Gong) a publicat o serie de comentarii de la Forumul de Dezvoltare Xinhua pe site-ul său. Într-unul din articolele sale se spunea: „Eu i-aş eticheta întâi drept un grup terorist. Apoi, orice măsuri adoptate vor fi justificate”. Această declarație este o recunoaștere a faptului că adevăratul scop din spatele demonizării Falun Gong este de a găsi scuze pentru eradicarea sa.


4. Concluzii

Fiind persoana cu cea mai mare autoritate din China, Jiang a abuzat de autoritatea sa și, acționând împotriva Constituției și a legii, a ordonat crearea unui sistem de comandă care să realizeze suprimarea și persecuția împotriva Falun Gong. După înființarea Grupului Mic de Conducere pentru Tratarea Problemei Falun Gong și a Biroului 610, ele au devenit aparate și platforme prin care el să dirijeze personal și să supravegheze persecuția. Jiang a instruit, de asemenea, Comitetul Central și diferitele birouri de stat, ministere și comisii, diferitele provincii, regiuni autonome și municipalități să se coordoneze îndeaproape între ele. Deși Jiang nu a efectuat personal persecuția, el trebuie să fie totuşi tras la răspundere pentru ordinele pe care le-a dat și răul specific care a fost cauzat și care încă e cauzat de executarea acestor ordine.

Mai multe informații:


Recoltarea de organe autorizată de stat implică milioane de victime în China-Raport Executiv

Recoltarea de organe autorizată de stat implică milioane de victime în China - Capitolul doi: Investigaţii prin telefon arată că recoltarea de organe de la practicanţii Falun Gong a fost coordonată de stat şi ordonată direct de Jiang Zemin

Recoltarea Sângeroasă - Partea I

Parlamentul European trece rezoluţia care se opune recoltării forţate de organe în China

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.