În contextul COVID-19, e necesară o privire mai atentă asupra PCC (Partidul Comunist Chinez)


(FGI) Ultimele trei luni au zdruncinat omenirea din cauza slabei gestionări a situaţiei şi a lipsei de orice considerație pentru umanitate pe care Partidul Comunist Chinez (PCC) le-a manifestat şi le manifestă de fapt în mod obişnuit. Dacă înainte numeroşi oameni din întreaga lume puteau să ignore aparenta „amenințare îndepărtată” a regimului chinez, această amenințare a fost ajuns acum în întreaga lume sub forma unui nou virus mortal.

Răspunsul PCC la acuzațiile internaționale a fost pe cât se poate de bizar: surd, fără scuze și voit incompetent. PCC a permis epidemiei să se răspândească prin faptul că nu a luat măsuri mai bine de o lună de la descoperirea primului caz. Apoi, Partidul a pus în aplicare măsuri draconice, închizând oamenii (bolnavi și sănătoși împreună) în apartamentele lor, determinând astfel răspândirea virusului și dând motive de discordie socială.

Continuaţi să citiţi articolul original aici

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.