Raportul cu privire la afirmaţiile despre prelevarea de organe de la practicanţii Falun Gong din China (partea 2)

Cele de mai jos prezintă prima parte a unui raport independent realizat pentru a verifica afirmaţiile despre recoltarea de organe
 

Raportul original este publicat la adresa:
http://OrganHarvestInvestigation.net
http://investigation.go.saveinter.net

Continuare, partea 1:
http://ro.clearharmony.net/articles/200608/686.html


6) Persoane neidentificate şi dispărute

Arestările practicanţilor Falun Gong, chiar dacă ele nu erau sub anumite aspecte decât obişnuita represiune chinezească având ca ţintă nefericită Falun Gong, prezentau o caracteristică mai puţin obişnuită. Practicanţii Falun Gong care veniseră de peste tot din ţară, în Piaţa Tian’anmen, la Pekin, pentru a face apel sau a protesta, au fost arestaţi. Cei care şi-au dezvăluit identitatea celor care i-au arestat, au fost trimişi spre localităţile lor de origine. Familiile lor erau automat asociate cu activităţile lor din Falun Gong şi suportau presiuni pentru a-şi adăuga şi ei efortul de a-i obliga pe practicanţi să renunţe la Falun Gong. Şefii lor de la serviciu, colegii, conducătorii guvernului local erau consideraţi responsabili şi penalizaţi pentru faptul că aceşti indivizi mergeau să facă apel sau să manifesteze la Pekin.

Pentru a-şi proteja familiile şi a evita ostilitatea persoanelor din localităţile lor, mulţi practicanţi Falun Gong reţinuţi au refuzat să-şi dezvăluie identitatea. Rezultatul a fost un număr important de practicanţi Falun Gong aflaţi în închisoare a căror identitate autorităţile n-o cunoşteau. Mai mult, nici unul din apropiaţii lor nu ştiau unde se găsesc.

Chiar dacă acest refuz de a se identifica era într-un scop de protecţie, este posibil ca asta să fi avut un efect contrar. Este mai uşor să persecuţi o persoană despre care familia ignoră unde se află, decât o persoană a cărei familie cunoştea locul unde ea se afla. Această categorie reprezintă un grup de persoane extrem de lipsite de apărare, chiar şi după normele chinezeşti.

În special, această categorie de persoane neidentificate au fost maltratate. În plus, ele au fost mutate de ici-colo în interiorul sistemului penitenciarelor chineze, fără nici o explicaţie dată prizonierilor.

Să fie această categorie cea care a devenit sursa de organe prelevate de la practicanţi Falun Gong? Evident, simpla existenţă a acestei categorii nu ne indică una ca asta. Totuşi, existenţa acestei categorii de populaţie furnizează o explicaţie bună pentru sursele de organe prelevate, dacă aceste afirmaţii sunt adevărate. Membrii acestei categorii ar putea dispare pur şi simplu, fără să afle cineva din afara sistemului penitenciar. Informaţii în legătură cu această categorie a persoanelor neidentificate şi dispărute sunt ataşate în anexa acestui raport.

De fapt, există mulţi practicanţi Falun Gong dispăruţi. O anexă a acestui raport stabileşte o evidenţă a acestor dispariţii. Dacă fiecare practicant Falun Gong ar fi prezent şi ar putea fi numărat, afirmaţiile cu care suntem confruntaţi ar fi respinse. Dar o persoană poate să fie dată dispărută din motive foarte variate. Dispariţiile sunt o violare a drepturilor omului pentru care regimul Chinez ar trebui să fie considerată responsabilă. Dar ei nu sunt obligatoriu victime ale acestei violări a drepturilor omului.

Există toate motivele să se creadă că guvernul Chinei este responsabil de dispariţia a numeroşi practicanţi Falun Gong. Aceste dispariţii nu dovedesc afirmaţiile cu care ei sunt confruntaţi, dar, la fel ca şi cu un număr important de alţi factori, pe care i-am luat în considerare, ele sunt în conformitate cu aceste afirmaţii.


7) Surse de transplanturi

Există mult mai multe grefe decât surse identificabile. Noi ştim că unele organe provin de la prizonierii executaţi. Foarte puţine vin de la donatori care şi-au dat acordul şi de la membrii familiei, dar cu toate aceste surse rămân goluri mari. Numărul prizonierilor executaţi şi a surselor care şi-au dat acordul nu corespunde în nici un fel cu numărul de grefe.

Numărul prizonierilor executaţi nu este făcut public. Noi lucrăm doar pornind de la estimările ataşate în anexă. Aceste estimări, atunci când se ia în considerare totalitatea execuţiile, sunt enorme, dar nici nu se apropie măcar de numărul total estimat al grefelor.

Cel puţin 98% din organele pentru grefe provin de la altcineva decât donatorii din familie1. În cazul rinichilor, de exemplu, doar 227 din 40 393 de grefe – aproximativ 0,6% - care au fost făcute în China între anii 1971 şi 2001, provin de la donatorii din familii2. Din motive culturale, cetăţenii chinezi sunt reticenţi în a-şi dona vreun organ, când decedează. La această dată, în China, nu există nici un sistem organizat de donare de organe3 1.

Guvernul chinez a fost de acord doar de anul trecut, să se folosească organele prizonierilor executaţi4 5, deşi asta se întâmplă de mulţi ani. Când guvernul Chinei a aprobat folosirea organelor prizonierilor, regimul n-a pus nici o barieră pentru a împiedica vânzarea organelor prelevate de la “duşmanii Statului”.

Conform dosarelor AI6, media prizonierilor executaţi între 1995 şi 1999 era anual de 1680. Între 2000 şi 2005, media anuală era de 1616. Numărul a crescut an de an, dar numărul mediu global pentru perioadele de dinainte şi de după începerea persecuţiei Falun Gong este identic. Execuţiile nu pot să explice creşterea grefelor de organe în China, de când a început persecuţia Falun Gong.

Conform rapoartelor publice, au existat aproximativ 30 de mii de grefe7 făcute în total în China înainte de 1999 şi aproximativ 185008 9 făcute în perioada celor şase ani dintre 1994 şi 1999. Shi Bingyi, vicepreşedinte al Asociaţiei medicale a grefelor de organe din China, a spus că au existat în jur de 90 de mii10 până în 2005, cu aproximativ 60 de mii de transplanturi mai mult pe perioada celor şase ani, între 2000 şi 2005, după începutul persecuţiei împotriva Falun Gong. Alte surse de grefe de organe identificate, donatorii din aceeaşi familie care îşi dau acordul şi persoane decedate datorită unui atac cerebral, au fost întotdeauna minime. În 2005, grefa de rinichi viu provenind de la un membru al familiei furnizează 0.5% din totalul naţional de grefe11. Totalul donatorilor decedaţi în urma unui atac cerebral pentru toţi anii, în toată China, până în luna martie 2006, a fost de 9. 11 12 Nu există nici o indicaţie a unei creşteri semnificative a uneia sau alteia din aceste categorii în aceşti ultimi ani. După toate aparenţele, sursele identificate de grefe de organe care au produs 18500 de grefe de organe în perioada celor şase ani dintre 1994 şi 1999 au produs acelaşi număr de organe pentru grefele din următorii şase ani, din 2000 până în 2005. Asta înseamnă că sursa celor 41500 de grefe din perioada celor şase ani dintre 2000 şi 2005 nu este clară. De unde vin toate aceste organe pentru toate aceste 41500 de grefe? Afirmaţia despre prelevarea de organe de la practicanţii Falun Gong furnizează un răspuns.

Încă o dată, acest tip de ruptură între cifre nu demonstrează însă că afirmaţia despre prelevarea de organe de la practicanţii Falun Gong este adevărată, dar dacă din contră, ar exista o explicaţie exactă a sursei tuturor grefelor de organe, asta ar respinge afirmaţia. Dacă sursa tuturor grefelor de organe ar putea fi reconstituită până la donatorii care şi-au dat acordul sau la prizonierii executaţi, atunci afirmaţia ar fi respinsă, dar o asemenea reconstituire este imposibilă.

Estimările numărului de execuţii din China sunt adesea mai mari decât cifrele bazate pe dosarele execuţiilor date publicităţii. Nu există nici un raport oficial chinez despre statisticile globale în materie de execuţii capitale, ceea ce ar putea face ca totalul să fie supus unor evaluări.

O tehnică folosită de unii din cei implicaţi în estimarea execuţiilor capitale se bazează pe numărul de grefe. Pentru că se ştie că cel puţin unele grefe vin de la prizonierii executaţi şi că donatorii din familie sunt puţini şi rari, unii analişti au dedus, după numărul de transplanturi că execuţiile au crescut.

Acest raţionament nu este convingător. Nu se poate estima numărul execuţiilor pornind de la grefe, cu atât mai puţin dacă execuţiile sunt singura sursă de grefe afirmată. Totuşi, practicanţii Falun Gong sunt o altă sursă afirmată. Este imposibil să se concluzioneze că aceşti practicanţi nu sunt o sursă de organe pentru grefe în virtutea numărului de execuţii de acolo unde numărul de execuţii este dedus din numărul de grefe.

Se pare că nu au funcţionat decât 2213 de centre de grefă de ficat în China înainte de 1999. comparativ cu cel puţin 500 la mijlocul lui aprilie 200614 4. Numărul de grefe de ficat din întreaga Chină pare să fi fost de 135 înainte de 1998, în constrast cu mai mult de 4 mii, doar în 2005.

În ceea ce priveşte rinichii, creşterea este, de asemenea, semnificativă (3596 de grefe în 1998 şi aproape 10 mii în 2005). Creşterea numărului de grefe în China este acompaniată de o creştere a persecuţiei împotriva Falun Gong. Aceste creşteri paralele, în sine, nu confirmă afirmaţia, dar sunt conforme cu afirmaţia. Dacă paralela n-ar exista, această ipotetică nonexistenţă ar respinge afirmaţiile.


8) Testele sanguine

Ştim că practicanţii Falun Gong aflaţi în detenţie fac obligatoriu analize de sânge. Am auzit un număr atât de mare de mărturii în legătură cu asta, că aceste analize există fără nici o urmă de îndoială. De ce se întâmplă asta?

Practicanţilor nu li se spune. Puţin probabil ca aceste analize să se facă de dragul sănătăţii lor. De altfel, este inutil să se facă oamenilor analize de sânge sistematice doar ca măsură de precauţie. În plus, sănătatea practicanţilor Falun Gong aflaţi în detenţie este neglijată în multe alte moduri. Este neverosimil ca autorităţile să facă analize de sânge practicanţilor Falun Gong ca măsură de precauţie pentru sănătatea lor.

Analiza sângelui este o condiţie cerută pentru transplantul de organe. Donatorii trebuie să fie compatibili cu destinatarii în aşa fel ca anticorpii destinatarilor să nu respingă organele donatorilor.

Simplul fapt de a face o analiză sanguină nu confirmă că prelevarea de organe de la practicanţii Falun Gong are loc, dar opusul este adevărat. Dacă nu ar exista nici o analiză de sânge, afirmaţia ar fi respinsă. Recoltările de sânge în masă de la practicanţii Falun Gong aflaţi în detenţie elimină această şansă pentru o respingere.


9) Corpuri cu organe lipsă

Un anumit număr de membri ai familiilor practicanţilor Falun Gong care au murit în detenţie, declară că au văzut rămăşiţele pământeşti ale celor dragi cu incizii chirurgicale şi cu părţi ale corpului lipsă. Autorităţile nu au dat nici o explicaţie logică pentru aceste cadavre mutilate.

Noi nu avem decât câteva exemple de astfel de cadavre mutilate. Nu avem nici o explicaţie oficială în legătură cu faptul pentru care au fost mutilate. Mutilarea lor este conformă cu o prelevare de organe. Nu putem ghici nici un alt motiv pentru care aceste cadavre ar fi fost mutilate şi au părţi ale corpului lipsă.


10) O mărturisire

Am întâlnit un martor care a spus că soţul ei, chirurg, i-a mărturisit că el personal a scos cornee de la aproximativ 2000 de prizonieri Falun Gong anesteziaţi, în China de nord-est, pe parcursul a doi ani, înainte de octombrie 2003, dată la care el a refuzat să continue. Chirurgul i-a explicat soţiei că nici un “donator” de cornee nu a supravieţuit experienţei deoarece alţi chirurgi le-au prelevat alte organe vitale şi toate corpurile au fost apoi arse. Femeia nu este practicantă Falun Gong.

Această mărturisire este la a doua mână. Femeia nu mărturiseşte ceva ce ar fi făcut ea. Mai degrabă ea povesteşte o confesiune teribilă pe care i-a făcut-o soţul ei.

Declaraţia acestui martor trebuie să fie evaluată din punctul de vedere al credibilităţiii sale, ceea ce acest raport va face mai încolo. Aici noi putem să spunem doar că dacă aceasta poate fi crezută, ea poate reprezenta dovada în sine a afirmaţiei.


11) Mărturisiri

Unul din noi a ascultat, cu un traducător autorizat în mandarină şi engleză, înregistrările conversaţiilor telefonice care au avut loc între funcţionari şi cei care au telefonat în numele comunităţii Falun Gong din Canada şi din Statele Unite. Ei ne-au trimis copii autentificate ale transcrierilor în mandarină şi în engleză. Exactitatea părţilor traduse de ei în acest raport a fost atestată de un traducător autorizat, M.C.Y., care lucrează ca traducător oficial pentru guvernul din Ontario. El atestă că a ascultat înregistrările conversaţiilor la care se face referire în acest raport, că a citit transcrierile în chineză şi versiunea conversaţiilor traduse în engleză şi că a verificat dacă transcrierile erau corecte şi exacte. Înregistrările originale ale apelurilor telefonice sunt, de asemenea, disponibile. La 27 mai, unul dintre noi i-a întâlnit la Toronto pe doi dintre cei care au făcut aceste apeluri telefonice, pentru a discuta despre realizarea, pertinenţa înregistrării, exactitudinea traducerii din mandarină în engleză şi despre alte caracteristici ale apelurilor.

Una din persoanele care a făcut aceste apeluri, “Doamna M.” a cărei identitate nu va fi dezvăluită pentru a evita riscul represaliilor împotriva membrilor familiei sale care se află încă în China, pe care o vom cita spre finalul acestui document, ne-a spus că la începutul lunii martie, 2006, ea a reuşit să intre în legătură cu Biroul de Securitate din Shanxi. Interlocutorul său de acolo a spus că ei selecţionau din rândurile deţinuţilor, pentru donaţii de organe, tineri prizonieri, aflaţi în stare bună de sănătate. Dacă cei aleşi nu puteau fi convinşi prin viclenie să furnizeze probe de sânge pentru transplanturi reuşite, funcţionarul, cu o candoare fără înconjur, le cerea angajaţilor biroului să le ia probe cu forţa.

În 18 sau 19 martie, 2006, M. a vorbit cu un reprezentant al Departamentului de Oftalmologie de la Spitalul Armatei de eliberare a Poporului din Shenyang, nord-estul Chinei, totuşi ea n-a putut înregistra toată conversaţia. Notele sale indicau că persoana care s-a recomandat chiar ea ca fiind medicul şef al spitalului a spus că instituţia făcea “numeroase operaţii de cornee.” Când M. a întrebat: “Ce vreţi să spuneţi?” Medicul şef a răspuns “ …..pur şi simplu, sunt prelevate din corpuri.”

La Spitalul Armatei 301, din Pekin, în aprilie 2006, o chirurgă i-a spus lui M. că făcuse ea însăşi transplanturi de ficat şi a adăugat că provenienţa acestor organe era un “secret de Stat” , cine dezvăluia sursa lor “putea să i se interzică să mai facă asemenea operaţii.”

Al doilea anchetator pentru Organizaţia mondială pentru anchetarea persecuţiei împotriva Falun Gong, va fi numit aici N.N, a dat telefoane din Statele Unite la aproximativ treizeci de spitaluri, centre de detenţie şi tribunaluri din toată China şi a înregistrat mare parte din conversaţii, care au admis că folosiseră organe ale practicanţilor Falun Gong. Metodele sale, traducerile şi aşa mai departe, au fost notate de unul dintre noi, la 27 mai, în timpul întâlnirii noastre de la Toronto, iar însemnările sale au fost făcute aproape pe aceeaşi bază ca şi cele ale lui M. şi, în consecinţă, au fost acceptate de noi doi ca reprezentând cu exactitate ceea ce s-a spus în timpul convorbirilor telefonice. Acelaşi traducător autorizat a lucrat la aceste texte ale conversaţiilor înregistrate.

Declaraţii ale spitalelor şi centrelor de detenţie prin intermediul convorbirilor telefonice

ORGANELE PRACTICANŢILOR SUNT ÎNCĂ DISPONIBILE LA DISCREŢIE


Declaraţia centrului de detenţie din Mijiang:

La 8 iunie 2006, un funcţionar al centrului de detenţie din oraşul Mijiang, provincia Heilongjiang, a admis că centrul avea cel puţin cinci sau şase prizonieri de mai puţin de 40 de ani, disponibili ca donatori de organe. Domnul Li de la centru a dat, de asemenea, detalii despre metoda lor de a selecta prizonierii Falun Gong ca donatori pentru spitale:

1. În special, acest centru de detenţie selecţiona pe atunci furnizorii de organe şi nu spitalul.
2. Atunci când a avut loc conversaţia, directorul centrului de detenţie era persoana de contact pentru furnizorii de organe.
3. Testele de sânge erau făcute prizonierilor selecţionaţi ca donatori şi mulţi prizonieri nu ştiu scopul analizei de sânge.
4. Centrul de detenţie are diverse mijloace de a obţine eşantioane de sânge provenite de la “donatorii” reticenţi.

Spitalul Zhongshan din Shanghai: Un doctor de la acest spital, la jumătatea lunii martie a acestui an, a spus că toate organele de acolo vin de la practicanţii Falun Gong.

Spitalul Qianfoshan, Shandong: În martie, un medic din acest spital a lăsat să se înţeleagă, că avea organe de la persoane din Falun Gong şi a adăugat că în aprilie nu va mai avea din “acest gen …”

Spitalul Minzu din oraşul Nanning: În mai, Dr. Lu de la acest spital a spus că în instituţia sa nu se găseau organe de la practicanţii Falun Gong şi a sugerat interlocutorului să încerce la Guangzhou pentru a le obţine. El a admis, de asemenea, că înainte mergea în închisori pentru a selecţiona persoane din Falun Gong, în stare bună de sănătate, în jur de treizeci de ani, pentru a le folosi organele.

Universitatea de medicină din Zhengzhou, provincia Henan: La jumătatea lunii martie a acestui an, Dr. Wang de la acest centru a admis că “noi selecţionăm toţi rinichii tineri şi sănătoşi…”

Spitalul militar regional din Guangzhou: În luna aprilie a acestui an, Dr Zhu de la acest spital a spus că avea atunci rinichi de tip B de la practicanţi Falun Gong, dar că va avea “mai multe loturi” înainte de 1 mai şi poate şi mai mulţi până în 20 mai sau mai târziu.

Centru oriental de grefe de organe: La jumătatea lunii martie a cestui an, Song, medicul şef al acestui centru a mărturisit spontan faptul că spitalul său avea mai mult de zece “inimi care bat”. Interlocutorul a întrebat dacă asta însemna “corpuri vii” şi Song a răspuns, “Da, aşa este!”

Spitalul Tongji, din oraşul Wuhan: Două săptămâni mai târziu, un funcţionar de la acest spital, i-a spus interlocutorului că “nu e o problemă” pentru instituţia sa, când acesta i-a spus “noi sperăm că furnizorii de rinichi sunt în viaţă. Căutăm grefe de organe vii de la prizonieri, de exemplu, de la cei care practică Falun Gong. Se poate?”


Centre de detenţie şi curţi de justiţie:

Primul centru de detenţie din oraşul Qinhuangdao: Un funcţionar de la acest centru, la jumătatea lunii mai a acestui an, i-a spus interlocutoarei că trebuia să telefoneze la Tribunalul Poporului pentru a obţine rinichi de la practicanţi Falun Gong.

Curtea Intermediară a Poporului din Qinhuangdao: În aceeaşi zi, un funcţionar de la Tribunal a declarat că nu aveau nici rinichi viu de la Falun Gong, dar că avuseseră mai demult, în special în 2001.

Biroul criminalistic al curţii poporului din Jinzhou: În luna mai a acestui an, un funcţionar de la curte i-a spus interlocutorului că în prezent accesul la rinichi de la Falun Gong depindea de “calificările” căutătorilor de organe.

Harta de mai jos a Chinei indică regiunile în care membri ai personalului serviciilor de detenţie sau ai spitalelor au făcut mărturisiri prin telefon anchetatorilor:

Cea mai mare parte a extraselor de texte cu apelurile telefonice se află în anexe.

În scopul de a ilustra aceste apeluri, iată trei fragmente de conversaţie:


(1) Centrul de detenţie din oraşul Mijiang, provincial Heilongjiang (8 iunie 2006)

M: Aveţi furnizori [de organe] din Falun Gong…
Li: Da, am avut.
M: …şi acum?
Li: … da
M: Putem să venim să alegem sau ni le furnizaţi direct?
Li: Vi le furnizăm noi.
M: La ce preţ?
Li: Vom discuta când veţi veni.

M: …Câţi [furnizori din Falun Gong] aveţi învârstă de mai puţin de 40 de ani?
Li: Un număr destul de mare.

M: Sunt bărbaţi sau femei?
Li: Bărbaţi.

M: Acum, câţi aveţi de la… [prizonieri] din Falun Gong?
Li: Şapte, opt, avem [cel puţin] şase acum.
M: Sunt de la ţară sau de la oraş?
Li: De la ţară.

(2) Spitalul Minzu din oraşul Nanning din regiunea autonomă Guangxi (22 mai 2006):

M: Puteţi să găsiţi organe prelevate de la practicanţi Falun Gong?
Dr Lu: Permiteţi-mi să vă spun că nu avem nici un mijloc să facem rost de ele. Acum e dificil să faci rost de aşa ce în Guangxi. Dacă nu puteţi să aşteptaţi, vă sugerez să mergeţi la Guangzhou, pentru că este foarte uşor pentru ei să le obţină. Sunt capabili să le caute în toată ţara. Deoarece ei fac grefe de ficat, vor putea să facă rost în acelaşi timp şi de un rinichi, e foarte uşor pentru ei s-o facă. Multe locuri care duc lipsă [de transplanturi] li se adresează pentru a obţine ajutor…
M: De ce e aşa de uşor pentru ei să le aibă?
Lu: Pentru că sunt o instituţie importantă. Ei contactează sistemul judiciar în numele întregii universităţi.
M: Aşadar, ei folosesc organe ale practicanţilor Falun Gong?
Lu: Exact…
M: Ceea ce foloseaţi înainte [organe ale practicanţilor Falun Gong] proveneau din centrele de detenţie sau din închisori?
Lu: Din închisori.
M:…şi erau de la practicanţi Falun Gong sănătoşi?
Lu: Absolut. Noi îi alegeam pe cei buni, pentru că asigurăm calitatea operaţiilor noastre.
M: Asta înseamnă că alegeaţi personal organele.
Lu: Exact…
M: Ce vârstă are de obicei furnizorul de organe?
Lu: De obicei sunt în jur de treizeci de ani.
M: …Aşadar o să mergeţi personal în închisoare să alegeţi.
Lu: Aşa e. Trebuie să facem selecţia.
M: Ce se întâmplă dacă cel care este ales nu vrea să facă un test de sânge?
Lu: E sigur că ne va lăsa să facem testul.
M: Cum?
Lu: Vor găsi ei cu siguranţă un mijloc. De ce vă îngrijoraţi? Acest gen de lucruri n-ar trebui să vă îngrijoreze. Au ei metodele lor.
M: Persoana respectivă ştie că organele sale vor fi prelevate?
Lu: Nu, nu ştie.

(3) Centrul oriental de transplanturi (numit de asemenea şi Spitalul central nr. 1 din oraşul Tianjin), (15 martie 2006);

N: Sunteţi Song, medicul şef?
Song: Da, spuneţi, vă rog…
N: Medicul său i-a spus că rinichiul este într-adevăr bun pentru că [furmizorul] practică …Falun Gong.
Song: Bineînţeles. Toţi care îi avem sunt de la cei care încă respiră şi a căror inimă bate… Până în prezent, în acest an, noi avem mai mult de zece rinichi de acest fel.
N: Mai mult de zece rinichi de acest fel? Vreţi să spuneţi de la corpuri vii?
Song: Da, se poate spune şi aşa!


12) Perioade de aşteptare

Site-urile de Internet ale spitalelor din China anunţă un timp scurt de aşteptare pentru transplanturile de organe. Grefele donatorilor morţi de mai mult timp nu mai sunt viabile din cauza deteriorării organelor după moarte. Dacă noi luăm considerăm că aceste spitale spun adevărul, atunci ele ne indică că există un anumit număr de persoane în viaţă care sunt disponibile ca sursă de organe, ca şi cum ar fi la comandă.

Timpul de aşteptare pentru transplatarea de organe la destinatarii de organe din China pare să fie mult mai scurt decât oriunde în lume. Site-ul de Internet al China International Transplantation Assistant un centru de ajutor pentru transplant internaţional în China arată că «După doar o săptămână, este posibil să se găsească o donaţie (rinichi) de la un donator compatibil, timpul maxim de aşteptare fiind de o lună…”.15 Şi continuă: ”Dacă ceva nu merge în legătură cu organul donatorului, pacientul va putea să aleagă un alt organ de la un donator şi va fi operat din nou într-o săptămână.“16 Site-ul centrului oriental de grefe de organe Oriental Organ Transplant Centre declara la începutul lui aprilie 2006 că: “timpul de aşteptare (pentru un ficat compatibil) este în medie de două săptămâni.“17 Site-ul de pe Internet al spitalului din Changzheng (Marşul cel lung) Shanghai arată că: “…timpul de aşteptare mediu pentru o ofertă de ficat este de o săptămână pentru toţi pacienţii”. 18

În schimb, timpul mediu de aşteptare în Canada era de 32 de luni în 2003 şi în Columbia Britanică era încă şi mai lung, de 52 luni.19 Dacă timpul calculat de supravieţuire a unui rinichi este între 24 şi 48 de ore şi pentru un ficat de aproximativ 12 ore20 , prezenţa unei imense bănci de rinichi şi de ficaţi de la “donatori” vii, trebuie să fie singurul mod prin care centrele de transplanturi din China pot să asigure o atât de scurtă durată a timpului de aşteptare pentru clienţii lor. Timpii de aşteptare anunţaţi pentru organe perfect compatibile uimitor de scurţi sugerau existenţa unui sistem de încrucişare a fişierelor pentru grefe şi o mare bancă de eventuali “donatori” în viaţă.

Anunţurile nu identifică practicanţii Falun Gong drept sursă a acestor organe. Dar nu există nici o altă sursă identificată. Chiar şi faptul că practicanţii Falun Gong sunt o sursă a acestor organe este doar o afirmaţie, este singura afirmaţie pe care noi o avem. Nu a fost identificat nici un alt grup mare de persoane în viaţă ca fiind sursă de organe în număr suficient pentru a satisface marele număr de de cereri de grefe furnizate în prezent în China.


13) Informaţii care incriminatorii pe site-urile de Internet

O parte din documentaţia disponibilă pe site-urile de Internet ale diverselor centre de transplanturi din China înainte de 9 martie 2006 (când afirmaţiile în legătură cu colectarea de organe au pătruns în mass-media canadiană şi peste tot în lume) este în egală măsură acuzatoare. Bineînţeles, o bună parte din această informaţie a fost între timp schimbată. Aşa că aceste comentarii vor face referinţă doar la site-urile care pot fi găsite în locuri arhivate, cu locurile acestor site-uri care pot să fie identificate în comentarii sau în notele din subsolul paginii. O cantitate uimitoare de material acuzator este încă disponibilă pentru navigatorii pe Internet, acum, în ultima săptămână a lui iunie 2006. Semnalăm aici doar câteva exemple.


(1) Site-ul Internet China International Transplantation Network Assistance Centre
( http://en.zoukiishoku.com/)
(Oraşul Shenyang)

La 17 mai 2006, acest site spunea, în versiunea engleză (versiunea în mandarină, evident, a dispărut după 9 martie) că centrul a fost deschis în 2003 la Primul Spital Afiliat la Universitatea de Medicină din China “ ….special pentru prietenii din străinătate. Cea mai mare parte a pacienţilor vin de peste tot din lume”. Prima frază care prezintă site-ul21 declară că se pot găsi imediat furnizori de viscere (definiţia din dicţionar: “ organe interne moi…inclusiv creier, plămâni, inimă, etc…”) La o altă pagină22 a aceluiaşi site, se poate găsi această declaraţie: “ …numărul de grefe de rinichi este de cel puţin 5000 pe an, în întreaga ţară. Atâtea grefe sunt posibile datorită spijinului dat de guvern. Curtea supremă a poporului, ofiţerul legii supreme a poporului, poliţia, puterea judecătorească, serviciul de sănătate şi administraţia civilă au emis în colaborare o lege pentru a se asigura că donaţiile de organe sunt sprijinte de govern. Acest lucru este unic în lume.”

În secţiunea de “întrebări şi răspunsuri” a site-ului, se poate citi:
“Înainte de grefa unui rinichi viu, asigurăm funcţia renală a donatorului. Astfel, asta este mai sigur decât în alte ţări, în care organul nu provine de la un donator viu.”23
“Î: Organele pentru grefa de pancreas sunt transplantate de la un pacient (mort) aflat în moarte cerebrală.”
“R: Organele de la noi nu provin de la victime aflate în moarte cerebrală pentru că starea organului ar putea să nu fie bună. “24


(2) Site-ul Internet Orient Organ Transplant Centre Website
( http://www.ootc.net)
(Oraşul Tianjin)

Pe o pagină, care a fost schimbată la jumătatea lui aprilie (dar poate fi încă consultată în arhive17), se putea citi afirmaţia următoare: “ Din ianuarie 2005 până astăzi, noi am făcut 647 de grefe de ficat – 12 dintre ele au fost făcute în această săptămână; timpul de aşteptare mediu este de 2 săptămâni.” Un grafic, care de asemenea a fost scos aproape în acelaşi timp (dar este totuşi accesibil în arhive25), arată diferenţa dintre epoca de început a grefelor, în 1998 (când nu s-au putut face decât 9 grefe) şi 2005, când au putut fi realizate cu bine 224826 de grefe.

(3) Site-ul de Internet Jiaotang University Hospital Liver Transplant Centre Website
( http://www.firsthospital.cn/hospital/index.asp)
(Shanghai)

Într-un text din 26 aprilie 2006 ( http://www.health.sohu.com/20060426/n243015842.shtml) site-ul de Internet spune, în parte: « Grefele de ficat (aici) sunt 7 cazuri în 2001, 53 în 2002, 105 cazuri în 2003, 144 în 2004, 147 de cazuri în 2005 şi 17 cazuri în ianuarie 2006”


(4) Site-ul de Internet: Website of Changzheng Hospital Organ Transplant Centre, affiliated
with n°2 Military Medical University [afiliată la Universitatea medicală militară NO.2 ]
( http://www.transorgan.com/)
(Shanghai)

O pagină a fost îndepărtată după 9 martie 2006 (este disponibilă la pagina de arhive Internet28). Ea conţine următorul grafic, care descrie numărul de grefe de ficat realizate de acest centru în fiecare an.


În partea de sus a formularului intitulat “Cerere de grefă de ficat” se poate citi: “….În prezent, pentru o grefă de ficat, onorariile pentru operaţie şi cheltuielile de spitalizare costă în jur de 200 000 de yuani (66.667 de dolari canadieni) şi timpul de aşteptare în medie pentru un ficat este de o săptămână pentru toţi pacienţii din spitalul nostru…”

Notă:

1. http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html Life weekly, 2006-04-07
Pagină arhivată:
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F2006-04%2F467.html+&x=26&y=11


2. http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html China Pharmacy Net, 2002-12-05
Archived page:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri= http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html

3. http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm (2006-05-05, China Daily) English
Archived page:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri= http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm

4. “China to 'tidy up' trade in executed prisoners' organs,” The Times, December 03, 2005
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,25689-1901558,00.html


5. “Beijing Mulls New Law on Transplants of Deathrow Inmate Organs”,
http://caijing.hexun.com/english/detail.aspx?issue=147&sl=2488&id=1430379 Caijing Magazine/Issue:147, Nov
28 2005

6. Indexul rapoartelor anuale AI: http://www.amnesty.org/ailib/aireport/index.html, de aici se poate selecta raportul în fiecare an.

7. http://www.biotech.org.cn/news/news/show.php?id=864 (China Biotech Information Net, 2002-12-02)
http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html (China Pharmacy Net, 2002-12-05)
Archived page:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri= http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html
http://www.people.com.cn/GB/14739/14740/21474/2766303.html (People’s Daily, 2004-09-07, from Xinhua News Agency)


8. http://www.biotech.org.cn/news/news/show.php?id=864 (China Biotech Information Net, 2002-12-02)
http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html (China Pharmacy Net, 2002-12-05)
Archived page:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri= http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html
http://www.people.com.cn/GB/14739/14740/21474/2766303.html (People’s Daily, 2004-09-07, from Xinhua News
Agency)

9. “The Number of Renal Transplant (Asia & the Middle and Near East)1989-2000,” Medical Net (Japan),
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/DATA/renal_a.html

10. http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/394.html (Health Paper Net 2006-03-02)
Archived page:
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F2006-03%2F394.html+&x=32&y=11

11. “CURRENT SITUATION OF ORGAN DONATION IN CHINA FROM STIGMA TO
STIGMATA”, Abstract, The World Transplant Congress, http://www.abstracts2view.com/wtc/

12. http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/400.html, (Beijing Youth Daily, 2006-03-06)
Zhonghua K Chen, Fanjun Zeng, Changsheng Ming, Junjie Ma, Jipin Jiang. Institute of Organ Transplantation,
Tongji Hospital, Tongji Medical College, HUST, Wuhan, China.
http://www.abstracts2view.com/wtc/view.php?nu=WTC06L_1100&terms=

13. http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html
(People’s Daily Net and Union News Net, 2000-10-17). Archived at:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri= http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html

14. Conform ministrului sănătăţii, dl. Huang Jiefu, http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html (Lifeweekly, 2006-04-07). Archived at:
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F2006-04%2F467.html+&x=26&y=11

15. http://en.zoukiishoku.com/list/qa2.htm Pagină arhivată:
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa2.htm&x=19&y=11

16. http://en.zoukiishoku.com/list/volunteer.htm Pagină arhivată la:
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fvolunteer.htm+&x=8&y=9

17. Prima pagină a fost schimbată. Pagină arhivată la:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png

18. http://www.transorgan.com/apply.asp Pagină arhivată la:
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8

19. Registrul Canadian de transplanturi de organe, Institutul Canadian pentru informaţii despre sănătate ( http://www.cihi.ca/cihiweb/en/downloads/CORR-CST2005_Gill-rev_July22_2005.ppt), July 2005

20. Donor Matching System, The Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN)
http://www.optn.org/about/transplantation/matchingProcess.asp

21. Pagina iniţială a fost schimbată. O versiune mai veche cu această declaraţie specifică poate fi găsită totuşi în arhivele Internet-ului:
http://web.archive.org/web/20050305122521/http://en.zoukiishoku.com/

22. http://en.zoukiishoku.com/list/facts.htm Sau în versiunea arhivată la:
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Ffacts.htm&x=24&y=12

23. http://en.zoukiishoku.com/list/qa.htm sau în versiunea arhivată:
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa.htm&x=27&y=10

24. http://en.zoukiishoku.com/list/qa7.htm or use archived version:
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa7.htm&x=35&y=10

25. Prima pagină a fost schimbată. Arhivată la:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri= http://www.ootc.net/special_images/ooct_achievement.jpg
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc2.png

26. Prima pagină a fost schimbată. Arhivată la:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ooct_case.jpg
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png

27. Legătura de la pagina scoasă în martie 2005 se găseşte în arhivele Internetului la:
http://web.archive.org/web/20050317130117/http://www.transorgan.com/about_g_intro.asp

28. http://www.transorgan.com/apply.asp,
Arhivată la :
http://archive.edoors.com/render.php?uri= http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.