Către CHURILIN Alexander, Ambasador al Federaţiei Ruse în România

Asociaţia Română de Qigong Falun Dafa România, persoană juridică fără scop patrimonial înfiinţată în mod legal în România, dorim să ne exprimăm îngrijorarea vizavi de o situaţie urgentă, de mare preocupare pentru noi, care are legătură cu respectarea drepturilor omului în Rusia şi care are un impact direct asupra membrilor Falun Dafa din Rusia.

Problema pe care dorim să o supunem atenţiei dumneavoastră se referă la iniţiativa procuraturii din regiunea Krasnodar de a declara în anul 2008 ca materiale extremiste un număr de 4 publicaţii:
- cartea „Zhuan Falun”, autor Li Hongzhi;
- „Raportul asupra acuzaţiilor privind prelevarea de organe de la practicanţii Falun Gong din China”, autori David Matas şi David Kilgour;
- broşurile de informare: „Falun Dafa în lume” şi „Torţa Internaţională a Drepturilor Omului”.

Publicaţiile mai sus enumerate au legătură directă cu membrii mişcării Falun Dafa (denumită şi Falun Gong) şi drepturile acestora:
- „Zhuan Falun” este cartea principală a Falun Dafa în care sunt cuprinse învăţăturile acestei şcoli spirituale chinezeşti, în prezent cartea fiind tradusă în peste 30 de limbi;
- „Raportul asupra acuzaţiilor privind prelevarea de organe de la practicanţii Falun Gong din China” este un raport internaţional independent de referinţă publicat în anul 2006 ai cărui autori sunt fostul secretar canadian de stat pentru Asia-Pacific, David Kilgour, şi avocatul specializat în materia drepturilor omului, David Matas. În baza probelor acumulate pe parcursul investigaţiilor raportul concluzionează că practicanţii Falun Gong, o mişcare persecutată de regimul comunist chinez, sunt în China victime ale traficului de organe umane. Raportul poate fi citit la adresa: http://OrganHarvestInvestigation.net/
- broşura „Falun Dafa în lume” descrie felul în care practica Falun Dafa are adepţi în întreaga lume, fiind apreciată şi bine primită de guvernele multor ţări care şi-au exprimat aprecierea faţă de Falun Dafa prin proclamaţii şi diplome;
- broşura „Torţa Internaţională a Drepturilor Omului” se referă la o acţiune pentru drepturile omului desfăşurată la nivel internaţional cu un an înainte de Jocurile Olimpice de la Beijing cu scopul de a atrage atenţia comunităţii internaţionale asupra încălcării drepturilor omului din China.

Aceste publicaţii sunt apreciate şi răspândite în întreaga lume (în afara de China unde grupul Falun Gong este aspru persecutat, ele fiind abuziv interzise). Publicaţiile sunt traduse la ora actuală într-un număr mare de limbi. Ele nu conţin informaţii de natură a fi contrare vreunor drepturi ori valori umane, cu atât mai puţin informaţii care să aibă caracter extremist.

Cu toate acestea, în Rusia, în anul 2008, procuratura din regiunea Krasnodar sesizează instanţa Pervomayskiy a oraşului Krasnodar cu propunerea de a eticheta ca extremiste cele patru publicaţii. Aceasta în condiţiile în care, în Rusia, nici cele patru publicaţii şi nici practicanţii Falun Dafa nu au încălcat în vreun fel sau stânjenit legea sau pe autorităţile ruse. Falun Dafa (numită şi Falun Gong), persecutată în prezent în China, este cunoscută la nivel mondial ca o cale paşnică ce preţuieşte valorile Adevăr, Compasiune, Toleranţă. Atât filosofia Falun Dafa, exprimată în cartea Zhuan Falun, cât şi toate materialele legate de aceasta, inclusiv cele care se referă la gravele abuzuri ce au loc în prezent în China asupra practicanţilor Falun Gong, sunt în concordanţă cu aceste principii.

Totuşi, în Rusia, propunerea procurorului este admisă de către instanţa Pervomayskiy a oraşului Krasnodar fără ca practicanţii Falun Dafa din Rusia să fie înştiinţaţi în vreun fel de demersurile făcute în justiţie, chiar dacă o astfel de decizie le afectează în mod substanţial drepturile şi fără a avea astfel posibilitatea de a ataca hotărârea în justiţie.

Aflând de pe site-ul Ministerului Justiţiei despre demersurile făcute pentru declararea celor patru publicaţii ca fiind extremiste, Centrele Falun Dafa din Moscova, St. Petersburg şi Krasnodar au cerut repunerea în termenul de apel, iar instanţa superioară care a judecat apelul – instanţa regională Krasnodar – a dispus anularea hotărârii şi rejudecarea cauzei de către prima instanţă. În cadrul acestui proces, la cererea procurorului care a făcut propunerea iniţială, s-a dispus examinarea complexă, de către experţi a celor patru publicaţii care a durat între anii 2009-2011. În cele din urmă, hotărârea primei instanţe a fost din nou aceea de a numi cele patru publicaţii ca fiind materiale extremiste.

Pe parcursul procedurii legale, dintre anii 2009-2011, au avut loc încălcări grave ale legii ruseşti, cât şi a prevederilor internaţionale, reprezentanţii Falun Dafa fiind privaţi efectiv de exercitarea drepturilor lor procedurale. Toate cererile procurorului au fost admise, pe când cele în contrapondere ale reprezentantului Falun Dafa au fost respinse, toate opiniile experţilor în favoarea Falun Dafa nu au fost luate în considerare. Aceasta reprezintă o încălcare gravă a principiului contradictorialităţii şi al egalităţii părţilor în faţa justiţiei, precum şi a garanţiilor unui proces echitabil, încălcîndu-se astfel atât legislaţia rusă (codul de procedură civilă şi Constituţia rusă), cât şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Civile şi Politice, tratate la care Rusia este parte.

Declararea ca extremistă a celor patru publicaţii are implicaţii grave asupra drepturilor practicanţilor Falun Dafa din Rusia, hotărârea presupunând confiscarea, interdicţia producerii şi distribuirii celor patru publicaţii, prin aceasta încălcându-se o serie de drepturi şi libertăţi umane fundamentale consacrate de tratatele internaţionale, precum libertatea de gândire, dreptul de acces liber la informaţii, libertatea de conştiinţă şi de exprimare.

Împotriva hotărârii, practicanţii Falun Dafa au declarat apel care urmează să se judece de către instanţa superioară – instanţa regională a Krasnodar – prima înfăţişare urmând a fi pe data de 20 decembrie.

Ne uimeşte decizia procurorului de a iniţia acest proces din moment ce nici cele patru publicaţii şi nici practicanţii Falun Dafa nu au încălcat în vreun fel sau stânjenit legea sau pe autorităţile ruse. Surprinzătoare sunt şi încălcările drepturilor practicanţilor Falun Dafa pe parcursul procedurilor legale.

În acelaşi timp remarcăm strânsele relaţii de colaborare din ultimii ani dintre guvernele rus şi chinez. China este singura ţară din lume care a interzis Falun Dafa, în toate cele peste 100 de ţări în care Falun Dafa se practică în prezent, aceasta este bine primită şi apreciată. Sunt cunoscute de asemenea la nivel internaţional presiunile pe care guvernul chinez le face pentru a încerca să influenţeze diferitele guverne în ceea ce priveşte atitudinea acestora faţă de Falun Dafa.

De asemenea ne exprimăm speranţa că guvernul Rusiei va opta pentru respectarea drepturilor omului nelăsându-se influenţat în acest proces, iar guvernarea legii va triumfa în Rusia. Pentru îndeplinirea acestui deziderat vă solicităm de asemenea sprijinul.

***

Falun Gong sau Falun Dafa este în prezent unul dintre cele mai aspru persecutate grupuri din China, alături de budiştii tibetani, creştinii catolici, populaţia uighură, jurnalişti, apărători ai drepturilor omului etc. Din anul 1999 când fostul preşedinte al Chinei, Jiang Zemin, a iniţiat persecuţia împotriva Falun Gong, organizaţiile internaţionale (Amnesty Internaţional, Human Rights Wach, ONU, Freedom House, etc.) au documentat peste 100 de metode de tortură aplicate practicanţilor în centrele de detenţie şi lagărele de muncă forţată chineze în încercarea de a-i extermina. Începând cu anul 2005 au început să apară rapoarte internaţionale cu privire la o campanie de recoltare forţată de organe de la practicanţii Falun Gong, în sensul că din corpul acestora se prelevează toate organele care pot fi donate, ei sunt ucişi în acest proces, iar organele lor sunt apoi vândute pacienţilor.

Falun Gong este o practică paşnică ce presupune efectuarea a 5 exerciţii fizice de qigong, lente, şi o autodisciplină a minţii potrivit unui cod moral înalt (principiile adevăr, compasiune, toleranţă) combinând idei şi credinţe din filosofia budistă, taoistă, confucianistă. Datorită numărului foarte mare de practicanţi şi a rapidităţii cu care s-a răspândit practica, partidul comunist chinez a interzis Falun Gong în 1999 începând o persecuţie crudă împotriva celor care practică, calificată la nivel internaţional drept genocid.


Asociaţia Română de Qigong Falun Dafa România,
Preşedinte,
Kuki Szabolcs,


Contact: Kuki Szabolcs, tel. +40746 088 218; Cristina Furman: tel. +40723 147 234

Mai multe informaţii la: www.Apel.FalunDafaRomania.net

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.