Camera Reprezentanţilor din SUA a adoptat Legea privind protecţia Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Pe 25 iunie 2024, Camera Reprezentanților din SUA a adoptat în unanimitate H.R.4132 - Legea privind protecția Falun Gong, care condamnă persecuția împotriva Falun Gong ordonată de Partidul Comunist Chinez, inclusiv recoltarea forțată de organe. În plus față de solicitarea de sancționare a celor implicați în recoltarea de organe, proiectul de lege îndeamnă PCC să pună capăt imediat suprimării Falun Gong.

Prezentată de reprezentantul Scott Perry din Pennsylvania, H.R.4132 va fi trimisă Senatului și promulgată de președintele Biden.


Reprezentantului Camerei Reprezentanților, Scott Perry, ține un discurs înainte de votul din 25 iunie 2024.


Înainte de vot, reprezentantul Perry a spus că PCC persecută Falun Gong din 1999. Falun Gong este un sistem de meditație care îmbunătățește mintea și corpul, iar practicanții urmează principiile Adevăr - Compasiune - Toleranță. În 1999, PCC a estimat că în China existau între 70 și 100 de milioane de practicanți.

În ciuda popularității practicii, Falun Gong a fost reprimată brutal de către PCC, a continuat dl Perry. Practicanții au fost reținuți ilegal, torturați și supuși la muncă forțată. Unii au fost chiar uciși prin recoltarea de organe. "În China, dacă ai bani, nu există o listă de așteptare pentru a obține un organ. Există o aprovizionare imediată cu aceste organe", a spus el.

Dl Perry a descris proiectul de lege drept "primul angajament obligatoriu al Congresului de a lua măsuri juridice ferme împotriva persecuției și recoltării forțate de organe de la Falun Gong, făcând din Falun Gong piesa centrală a legislației - o acțiune așteptată de mult timp, după 25 de ani". Legea ar impune și sancțiuni oficialilor chinezi și altor persoane care sunt "responsabile în mod conștient de recoltarea involuntară de organe, și care sunt complici la aceasta sau care s-au implicat direct sau indirect în aceasta" în China.

Proiectul de lege H.R.4132 - Legea privind protecția Falun Gong (fișier PDF)

Mai jos regăsiți textul integral al proiectului de lege:

PROIECT DE LEGE

Pentru a permite impunerea de sancțiuni cu privire la recoltarea forțată de organe în Republica Populară Chineză și în alte scopuri.


SECȚIUNEA 1. TITLU SCURT

Prezentul act poate fi citat ca "Legea privind protecția Falun Gong".


SEC. 2. DECLARAȚIE DE POLITICĂ

Este politica Statelor Unite:

(1) să evite orice cooperare cu RPC în domeniul transplantului de organe atât timp cât Partidul Comunist Chinez rămâne la putere;

(2) să ia măsurile adecvate, inclusiv să utilizeze autoritățile de sancțiuni relevante, pentru a constrânge Partidul Comunist Chinez să pună capăt oricărei campanii de recoltare de organe sprijinite de stat; și

(3) să colaboreze cu aliații, partenerii și instituțiile multilaterale pentru a evidenția persecuția Chinei împotriva Falun Gong și să se coordoneze îndeaproape cu comunitatea internațională în ceea ce privește sancțiunile specifice și restricțiile privind vizele.


SEC. 3. IMPUNEREA DE SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA RECOLTAREA FORȚATĂ DE ORGANE ÎN CADRUL REPUBLICII POPULARE CHINEZE

(a) Impunerea sancțiunilor. - Președintele impune sancțiunile descrise în subsecțiunea (c) cu privire la fiecare persoană străină inclusă în cea mai recentă listă prezentată în conformitate cu subsecțiunea (b).


(b) Lista de persoane. -

(1) ÎN GENERAL. - Nu mai târziu de 180 de zile de la data promulgării prezentei legi, președintele prezintă comisiilor corespunzătoare ale Congresului o listă a persoanelor străine pe care președintele le consideră responsabile sau complice cu bună știință sau care s-au implicat direct sau indirect în recoltarea involuntară de organe în Republica Populară Chineză.

(2) ACTUALIZĂRI ALE LISTELOR - Președintele prezintă comisiilor corespunzătoare ale Congresului o listă actualizată în temeiul alineatului (1):

(A) pe măsură ce devin disponibile noi informații;

(B) nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi; și

(C) ulterior, anual, până la data încetării în temeiul subsecțiunii (h).

(3) FORMA - Lista prevăzută la alineatul (1) este prezentată în formă neclasificată, dar poate include o anexă clasificată.


(c) Sancțiunile descrise. - Sancțiunile descrise în prezenta subsecțiune sunt următoarele:

(1) BLOCAREA PROPRIETĂȚILOR - Președintele își exercită toate competențele conferite președintelui prin International Emergency Economic Powers Act (Actul de Împuternicire pentru Urgență Internațională) (50 U.S.C. 1701 et seq.) (cu excepția faptului că cerințele secțiunii 202 din această lege (50 U.S.C. 1701) nu se aplică) în măsura necesară pentru a bloca și interzice toate tranzacțiile cu proprietăți și interese în proprietatea persoanei dacă aceste proprietăți și interese în proprietate se află în Statele Unite, vin în Statele Unite sau sunt sau vin în posesia sau controlul unei persoane din Statele Unite.

(2) INADMISIBILITATEA ANUMITOR PERSOANE -

(A) NEELIGIBILITATEA PENTRU VIZE, ADMITERE SAU ELIBERARE CONDIȚIONATĂ - O persoană străină inclusă în cea mai recentă listă prezentată în conformitate cu subsecțiunea (b) este:

(i) inadmisibilă în Statele Unite;

(ii) neeligibilă pentru a primi o viză sau alte documente pentru a intra în Statele Unite; și

(iii) neeligibilă în alt mod pentru a fi admisă sau eliberată condiționat în Statele Unite sau pentru a primi orice alt beneficiu în temeiul Legii privind imigrația și naționalitatea (8 U.S.C. 1101 et seq.).

(B) VIZELE CURENTE REVOCATE - O persoană străină descrisă la litera (A) face, de asemenea, obiectul următoarelor:

(i) Revocarea oricărei vize sau a oricărui alt document de intrare, indiferent de data la care viza sau alt document de intrare este sau a fost emis.

(ii) O revocare în temeiul clauzei (i) intră în vigoare imediat și anulează automat orice altă viză sau document de intrare valabil care se află în posesia persoanei străine.

(3) EXCEPȚIE - Sancțiunile prevăzute la alineatul (2) nu se aplică unui străin în cazul în care admiterea sau eliberarea condiționată a străinului în Statele Unite este necesară pentru a permite Statelor Unite să respecte Acordul privind sediul Organizației Națiunilor Unite, semnat la Lake Success la 26 iunie 1947 și intrat în vigoare la 21 noiembrie 1947, între Organizația Națiunilor Unite și Statele Unite, sau alte obligații internaționale aplicabile ale Statelor Unite.


(d) Sancțiuni. - Sancțiunile prevăzute în subsecțiunile (b) și (c) ale secțiunii 206 din International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1705) se aplică unei persoane care încalcă, încearcă să încalce, complotează să încalce sau provoacă o încălcare a reglementărilor promulgate pentru punerea în aplicare a subsecțiunii (a) în aceeași măsură în care aceste sancțiuni se aplică unei persoane care comite un act ilegal descris în secțiunea 206(a) din legea respectivă.


(e) Excepție pentru respectarea securității naționale. - Următoarele activități sunt scutite de sancțiuni în temeiul prezentei secțiuni:

(1) Activitățile care fac obiectul cerințelor de raportare în temeiul titlului V din National Security Act (Actul de Securitate Națională) din 1947 (50 U.S.C. 3091 și următoarele).

(2) Orice activități de informații sau de aplicare a legii autorizate ale Statelor Unite.


(f) Excepție cu privire la oferirea de asistență umanitară. - Sancțiunile prevăzute de prezenta secțiune nu pot fi impuse cu privire la tranzacțiile sau facilitarea tranzacțiilor pentru -

(1) vânzarea de produse agricole, alimente sau medicamente;

(2) furnizarea de asistență umanitară vitală;

(3) tranzacțiile financiare legate de asistența umanitară sau în scopuri umanitare; sau

(4) transportul de bunuri sau servicii care sunt necesare pentru desfășurarea operațiunilor legate de asistența umanitară sau în scopuri umanitare.


(g) Autoritatea de derogare. -

(1) DEROGARE.- Președintele poate, de la caz la caz, să renunțe la impunerea oricărei sancțiuni în temeiul prezentei secțiuni, dacă președintele consideră că o astfel de renunțare este în interesul vital al securității naționale a Statelor Unite.

(2) RAPOARTE. - Nu mai târziu de 120 de zile de la data la care președintele prezintă lista în conformitate cu subsecțiunea (b) și, ulterior, la fiecare 120 de zile până la data încetării în conformitate cu subsecțiunea (h), președintele prezintă comisiilor corespunzătoare ale Congresului un raport privind măsura în care președintele a utilizat autoritatea de derogare în temeiul alineatului (1) în cursul perioadei acoperite de raportul respectiv.


(h) Clauză de anulare. - Autoritatea de a impune sancțiuni în temeiul prezentei secțiuni încetează la data care este 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


SEC. 4. RAPORT

(a) În general. - Nu mai târziu de un an de la data promulgării prezentei legi, secretarul de stat, în consultare cu secretarul sănătății și serviciilor umane și cu directorul Institutului Național de Sănătate, prezintă comisiilor congresionale competente un raport privind politicile și practicile de transplant de organe ale Republicii Populare Chineze.


(b) Aspecte care trebuie incluse. - Raportul solicitat în temeiul subsecțiunii (a) trebuie să includă –

(1) un rezumat al politicilor de jure și de facto privind transplantul de organe în Republica Populară Chineză, inclusiv în ceea ce privește prizonierii de conștiință (inclusiv Falun Gong) și alți prizonieri;

(2) (A) numărul de transplanturi de organe despre care se știe sau se estimează că au loc anual în Republica Populară Chineză;

(B) numărul de donatori voluntari de organe cunoscuți sau estimați în Republica Populară Chineză;

(C) o evaluare a surselor de organe pentru transplant în RPC; și

(D) o evaluare a timpului, în zile, necesar pentru procurarea unui organ pentru transplant în cadrul sistemului medical chinez și o evaluare a posibilității unui astfel de calendar pe baza numărului cunoscut sau estimat de donatori de organe în RPC;

(3) o listă a tuturor granturilor acordate de Statele Unite în ultimii zece ani care au sprijinit cercetarea privind transplantul de organe în RPC sau în colaborare între o entitate chineză și una din Statele Unite; și

(4) o determinare a faptului dacă persecuția practicanților Falun Gong în Republica Populară Chineză constituie o "atrocitate" (așa cum este definit acest termen în secțiunea 6 din Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act of 2018 (Actul de prevenire a genocidului și a atrocităților Elie Wiesel) (Public Law 115-441; 22 U. S.C. 2656 notă)).


(c) Formă. - Raportul solicitat în temeiul subsecțiunii (a) este prezentat în formă neclasificată, dar poate include o anexă clasificată.


SEC. 5. EXCEPȚIE REFERITOARE LA IMPORTUL DE BUNURI.

(a) În general. - Autoritățile și cerințele de a impune sancțiuni autorizate în temeiul prezentului act nu includ autoritatea sau cerința de a impune sancțiuni privind importul de bunuri.

(b) Bunuri definite. - În prezenta secțiune, termenul "bun" înseamnă orice articol, substanță naturală sau artificială, material, produs aprovizionat sau fabricat, inclusiv echipamente de inspecție și testare, și excluzând datele tehnice.


SEC. 6. DEFINIȚIA COMISIILOR CORESPUNZĂTOARE ALE CONGRESULUI

În prezentul act, termenul "comisii corespunzătoare ale Congresului" înseamnă:

(1) Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților; și

(2) Comisia pentru relații externe a Senatului.


Adoptată de Camera Reprezentanților la 25 iunie 2024.Chinese version available

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.