Acţionând cu gânduri drepte (cu comentariul Maestrului)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Publicarea de către Maestru a lucrării "Cum ar trebui să priviți și să acționați față de membrii familiei Maestrului" semnalează un tip de comportament cronic în rândul practicanților, care se abate grav de la Lege.

A-i flata pe membrii familiei Maestrului și a-i trata la fel ca pe Maestru interferează în mod direct cu cultivarea membrilor familiei Maestrului, iar interferența poate ajunge chiar și la Maestru. Le cerem discipolilor Dafa să își reamintească unii altora și să își rectifice acțiunile în timp util.

În același timp, ar trebui, de asemenea, să evităm să mergem în cealaltă extremă. Discipolii Dafa ar trebui să-i respecte pe membrii familiei Maestrului. Aceasta nu este doar politețea umană de bază, ci și o manifestare a respectului unui cultivator pentru Maestru. Din cauza atașamentelor umane, unii oameni au avut conflicte cu membrii familiei Maestrului în anumite probleme și au luat noul articol al Maestrului ca pe o ocazie de a-și descărca nemulțumirile. De fapt, membrii familiei Maestrului se află într-o poziție dificilă, iar Maestrul nu le-a oferit niciodată membrilor familiei Sale un tratament special în cultivare; scopul Maestrului este ca ei să progreseze spre desăvârșire. Așadar, nu ar trebui să mergem în cealaltă extremă și să îi creăm Maestrului dificultăți inutile. Articolul Maestrului este pentru a îndruma cultivarea tuturor, iar noi nu ar trebui să abordăm problema cu atașamente umane.

Comitetul editorial Minghui
15 septembrie 2023

--------------------------------------------------------------------------------------


Da, unii oameni trebuie să fie atenți! Lăsați deoparte acele atașamente umane!

Maestrul Li Hongzhi
15 septembrie 2023

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.