Se colectează informaţii privind profesioniştii medicali implicaţi în recoltarea forţată de organe din China


(Rhys Wang / Unsplash)


(Minghui.org) Un articol Minghui de la începutul acestui an a raportat că Departamentul de Stat al Statelor Unite va înăspri aprobarea vizelor și trecerea granițelor pentru cei care au încălcat drepturile omului. Articolul enumeră mai multe legi aplicabile în Statele Unite și o proclamație prezidențială ce facilitează respingerea vizei sau intrarea în Statele Unite pentru cei care persecută credințele religioase.

Există și o altă lege descrisă în 8 USC 1182f care se aplică direct criminalilor din China implicați în transplantul forțat de organe:

Titlul 8 – STRĂINI ȘI NAȚIONALITATE

Capitolul 12 – IMIGRARE ȘI NAȚIONALITATE

Subcapitolul II – IMIGRARE

Partea a II-a – Calificări de Admitere pentru Străini; Controlul Călătoriei Cetățenilor și Străinilor


art. 1182f. Refuzul intrării în Statele Unite pentru chinezi și alți cetățeni implicați în transplantul forțat de organe sau țesut corporal

a) Refuzul intrării

Indiferent de orice altă dispoziție a legii și exceptând criteriile prevăzute în subsecțiunea b), Secretarul va direcționa ofițerii consulari să nu emită viză niciunei persoane despre care Secretarul va afla, bazat pe informații credibile și specifice, că a fost implicată direct în transplantul forțat de organe și țesut uman, decât dacă Secretarul are temei substanțial să creadă că străinul a încetat să se implice, și să sprijine astfel de practici.

b)Excepție

Interdicțiile din subsecțiunea a) nu se aplică aplicantului care este șef de stat, șef de guvern sau ministru la nivel de cabinet.

În plus, a fost adăugată o întrebare în iunie 2011 în formularul DS-160, „Aplicarea pentru Viză Temporară”, „Ai fost vreodată implicat direct în transplantul forțat de organe sau țesut uman?”

Numărul total de organe transplantate în China depășește cu mult sursele de donatori publicate de Partidul Comunist Chinez. O cantitate mare de dovezi a ieșit la suprafață în ultimii ani, confirmând că această discrepanță este în mare din cauza recoltării de organe de la practicanți Falun Gong vii din China.

Prin prezenta sugerăm practicanților Falun Gong din China să colecteze informații despre funcționari, doctori și asistente din spitale implicați în recoltarea forțată de organe. Vom examina informațiile și vom trimite o listă Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru verificarea riguroasă a vizelor și interzicerea intrării, dacă este cazul.

Practicanții pot de asemenea să informeze acești profesioniști medicali despre articolul menționat mai sus „1182f Interzicerea intrării în Statele Unite a chinezilor sau altor cetățeni străini care s-au implicat în transplantul forțat de organe sau țesut uman.” După ce știu că informațiile lor sunt colectate, este posibil să se simtă descurajați de a mai participa la recoltarea forțată a organelor.

Încurajăm și profesioniștii medicali din China să colecteze dovezi, din spitalele în care lucrează, privind folosirea organelor de la surse necunoscute. Ei pot trimite astfel de informații practicanților din China sau către Minghui.org. În schimb am putea exclude numele lor de pe lista ce urmează să fie trimisă Departamentului de Stat al Statelor Unite.

Mai mult decât atât, conform unui funcționar al Departamentului de Stat al S.U.A., acordarea vizei este un privilegiu, nu un drept. Deși instanțele de judecată ale S.U.A. urmează prezumția de nevinovăție, conform căreia, o persoană este considerată nevinovată până când este dovedită vinovată, aprobarea vizelor nu funcționează așa. Cu îndoială rezonabilă, un ofițer de vize poate respinge o viză în lipsa dovezilor suficiente. Profesioniștilor medicali din China le poate fi respinsă viza pentru S.U.A. dacă există îndoiala rezonabilă că au fost implicați în recoltarea forțată de organe de la practicanții Falun Gong.

Informația necesară include nume, sex, vârstă (data nașterii, luna și anul dacă este posibil, pentru a ajuta verificarea cu exactitate), locul de muncă, funcția (manager de spital, doctor, asistentă, etc), și alte informații conexe.


Chinese version available

CATEGORY: Organ Harvesting

RELATED ARTICLES

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.