COMUNICAT DE PRESĂ: Membrii şi susţinătorii A.O. Falun Dafa şi Falun Gong din RM vor protesta paşnic în faţa Curţii Supreme de Justiţie

La 29.01.2015, începînd cu orele 9-00 membrii și susținătorii A.O. Falun Dafa și Falun Gong din RM vor protesta pașnic în fața Curții Supreme de Justiție de pe str.P. Rareș, pentru a demasca și mediatiza acțiunile judecătorilor Nicolae Clima – preşedintele completului, membrii -Valeriu Doagă, Ala Cobăneanu, Sv. Moldovan și Nadejda Toma.

După cinci amînări a ședințelor de judecată ,la 28.01.2015,, ultimii au adoptat o hotărîre ilegală prin care au dispus întroducerea simbolului Falun în Registrul materialelor cu caracter extremist, deși încă din 2010 există hotărîre judecătorească irevocabilă prin care se constată că simbolul Falun nu are conotație extremistă.

Începînd cu luna decembrie 2013, consilierul municipal pe atunci și președinte a Asociației ”Echitate”, Hrenova Elena fostă comunistă și actuală deputat-socialistă, a chemat în instanță Asociațiile Falun Dafa și Falun Gong sub pretextul că emblema școlii chinezești de autoîmbunătățire după principiile adevăr, compasiune și toleranță ar avea conotație extremistă și ca urmare activitatea Asociațiilor urmează a fi dizolvată.

Deși dispunem de o hotărîre judecătorească irevocabilă din anul 2010 prin care se constată că simbolul Falun nu are conotație extremistă, la 20.01.2014 judecătorul judecătoriei Buiucani, actualul președinte al instanței Dorin Dulghieru ”în regim de urgență” a primit o altă hotărîre diametral opusă, obligînd Ministerul Justiției să întroducă simbolul în Registrul materialelor cu caracter extremist.

La 02.04.2014, completul de judecată V. Pruteanu, A. Minciună și Iu. Cimpoi a respins apelurile depuse de Asociațiile Falun Dafa și Falun Gong și de către Ministerul Justiției, menținînd în vigoare hotărîrea judecătorului D. Dulghieru.

La 28.01.2015 după cinci amînări nejustificate a ședințelor de judecată completul de judecată a CSJ în componența Nicolae Clima – preşedinte, membrii - Valeriu Doagă, Ala Cobăneanu, Sveatoslav Moldovan și Nadejda Toma au respins recursurile A.O. Falun Dafa și Ministerului Justiției, menținînd în vigoare decizia Curții de Apel din 02.04.2014 iar speranța noastră că instanța de recurs ne va face dreptate a fost spulberată.

Atenționăm, că decizia primită la 28.01.2015, probabil la presiunea ambasadei chineze care iși extinde persecuția, ne încalcă grav dreptul la libera exprimare, libertatea gîndirii și convingerii punînd în pericol real activitatea Asociațiilor cît și viitoarea soluție a CSJ în dosarul civil dintre aceleași părți privind dizolvarea societăților obștești, care tot a fost stabilită spre examinare la 28.01.2015 dar amînată. Următoarea ședință de judecată fiind stabilită pentru 04.02.2015 ora 9-00.

Cerem, susținerea și implicarea nemijlocită a surselor mass media, a tuturor organizațiilor de drepturile omului, a autorităților naționale și internaționale, a membrilor CSM pentru a nu permite încălcarea gravă și nejustificată a drepturilor membrilor asociațiilor Falun Dafa și Falun Gong.


Cu respect, Tatiana Chiriac
Preşedinte a A. O. ,,Falun Dafa” și A. O. - Asociaţia de Qigong ,,Falun Gong Moldova”
tel.contact 069543003

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.