Recoltarea Sângeroasă - J. Comentariu

Înapoi la Cuprins


B. Comentariu

Pentru a accepta recomandarea că recoltarea forţată a organelor fără consimţământ de la practicanţii Falun Gong ar trebui să înceteze, înseamnă a accepta faptul că acuzațiile sunt adevărate. Toate celelalte recomandări pe care noi le-am făcut nu cer acceptarea că acuzațiile făcute sunt adevărate. Noi sugerăm adoptarea acestor recomandări indiferent de caz.

Majoritatea recomandărilor au sens şi ar putea fi implementate indiferent dacă acuzațiile sunt adevărate sau false. Câteva recomandări sunt adresate comunităţii internaţionale, şi cer comunităţii să promoveze respectarea standardelor internaţionale în interiorul Chinei privind transplanturile de organe.

Suntem conştienţi că guvernul Chinei neagă acuzațiile. Noi sugerăm că cea mai credibilă şi eficientă cale ca guvernul Chinei să susțină negarea este implementarea tuturor recomandărilor adresate, care ar putea fi implementate indiferent dacă acuzațiile sunt adevărate sau false. Dacă aceste recomandări ar fi implementate, acuzațiile luate în considerare aici nu ar mai putea fi făcute.

Pentru toţi cei care sunt sceptici în privinţa acuzațiilor, vă rugăm să vă întrebaţi ce precauţii aţi putea sugera pentru a putea preveni în orice stat, ca afirmaţii de acest gen să devină adevărate. Lista comună de măsuri de precauție pentru a preveni acest tip de activitate pretinsă aici, lipsește aproape în totalitate în China.

Fiecare stat, nu doar China, trebuie să ia măsuri de apărare a sa, pentru a preveni recoltarea de organe de la oameni împotriva voinţei lor, a celor marginalizaţi, lipsiţi de apărare. Orice ar crede cineva despre aceste acuzaţii, și repetăm, suntem convinşi că sunt adevărate, China nu are nici o metodă de apărare pentru a preveni ca aceste tipuri de activităţi discutate aici să aibă loc. Până să intre noua legislaţie in vigoare, multe măsuri de precauţie pentru prevenirea abuzurilor discutate aici, nu existau. Această legislație nu acoperă lipsurile dacă și până când nu este implementată în mod cuprinzător.

Există multe motive pentru care pedeapsa cu moartea este greşită. La fel este cu desensibilizarea călăilor. Când statul ucide ființe umane lipsite de apărare, aflate deja în detenție pentru crimele lor, devine mult prea ușor să facă pasul următor, să le recolteze organele fără consimțământul acestora. Acesta este un pas pe care China, fără îndoială l-a făcut.

Când statul recoltează organele prizonierilor executați fără consimţământul lor, mai există încă un pas care devine mult prea uşor şi tentant: să recolteze si organele altor prizonieri lipsiţi de apărare, depersonalizaţi, umiliţi, fără consimţământul lor, în special atunci când se scot sume mari de bani din asta.

Noi solicităm guvernului Chinei, ca indiferent ce cred despre concluziile noastre privind recoltarea forţată de organe de la practicanţii Falun Gong, să îşi construiască apărarea împotriva chiar şi a celei mai mici posibilităţi de recoltare forţată de organe, de la persoane împotriva voinţei lor.

Toate acestea sunt prezentate respectuos,


______________________________

David Matas,

David Kilgour


Ottawa, 31 ianuarie 2007

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.